Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

20.07.11 Nye faglige krav til vikarbureauer

20. Jul. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det finske fagforbund for servicesektoren, PAM, vil have vikarer bedre repræsenteret på arbejdspladserne. PAM, der er tilsluttet landsorganisationen SAK, beklager, at arbejdsgiverorganisationerne ikke tager vikarers forhold med i forhandlingerne i virksomheder og på sektorniveau.

Især tillidsmændenes rolle i forhold til vikarer ønsker PAM forbedret, men beklager, at arbejdsgiverne ikke giver tillidsmændene ret til at repræsentere vikarerne. De burde repræsentere enhver vikar, der arbejder på en virksomhed.

PAM venter ifølge det europæiske arbejdsobservatorium EIRO, at den ny finske regering tager forholdene for vikarer op og bidrager til, at der kommer en mindstebetaling, eller betingelserne for tidsbestemt arbejde bliver strammet op. Generelt har de ikke samme forhold som de fastansatte, hedder det.

En undersøgelse af vikarers arbejdsforhold, som et privat analyseselskab Taloustutkimus, har foretaget, viser, at 43 procent af vikaransatte har taget det tidsbestemte arbejde, fordi de ikke kunne finde et fast arbejde. 52 procent er dog ifølge undersøgelsen så tilfredse med arbejdet, at de ikke er interesserede i et fast job.

Undersøgelsen viser ifølge EIRO, at vikarerne generelt var mere tilfredse med arbejdet end de fastansatte. 70 procent af vikarerne svarede, at de var tilfredse. Mange tog dog arbejdet som en ekstra indtægt og var ikke i stand til at have et fast arbejde.

Halvdelen af virksomheder svarede, at de benyttede vikarer som sæsonarbejdere, eller når de ikke kunne finde folk til jobbene. Hver fjerde arbejdsgiver brugte vikarer som erstatning ved sygdom, ferier eller på anden måde som erstatning for fastansatte.

Trepartsforhandlinger i Bulgarien om vikarer

Også i Bulgarien stiller fagbevægelsen krav om bedre forhold for vikarer. I april indledte regeringen trepartsforhandlinger med arbejdsgiverne og fagbevægelsen, efter parterne ikke blev enige i direkte forhandlinger om omsætningen af EU-direktivet om vikarer.

Især landsorganisationen CITUB har hidtil været kritisk over for forslag om vikarers forhold. CITUB tog derfor initiativ til oprettelsen af et trepartsforum, der nu arbejder med forslag.

CITUB får støtte af den anden store landsorganisation Podkrepa. Fagbevægelserne finder, at vikarer aldrig må erstatte fastansatte, at kontrakter ikke må være længere end fire måneder, og at vikarbureauer skal holde sig fra sektorer som mineindustrien, uddannelsesområdet og den offentlige administration.

Som finske PAM finder også den bulgarske fagbevægelse, at de må have ret til at repræsentere vikaransatte og føre kollektive forhandlinger for dem.

Arbejdsgiverne understreger, at muligheden for at bruge vikarer styrker fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, og at brugen af dem kan reducere omkostninger.

Den bulgarske arbejdsminister, Totyu Mladenov, lægger også vægt på fleksibiliteten, og at vikararbejde giver muligheder for både unge og ældre. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.