Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

14.01.11 Vikarjob flerdoblet – men vikarer ryger først ud

14. Jan. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Vikarer og folk på kortere kontrakter røg ind på virksomheder i flere lande i de første år af det ny årtusinde. Men det var også dem, der først røg ud, da krisen satte ind. Nu er der imidlertid atter efterspørgsel efter vikarer, viser undersøgelser i Tyskland og Italien. De presser de fastansatte.

Det tyske metalarbejderforbund, IG Metall, advarer mod udviklingen, efter forbundet sidste år lagde en rapport om vikararbejdets udbredelse frem. Den viste, at i 23 procent af de undersøgte virksomheder var mellem ti procent og halvdelen af de ansatte vikararbejdere. 20 procent af de samarbejdsudvalg, der svarede på spørgsmålene for forbundet, sagde ja til, at vikararbejdere ville erstatte fastansatte. I de store virksomheder med over 2.000 ansatte, havde 27 procent den opfattelse.

5.159 samarbejdsudvalg svarede på IG Metalls spørgsmål om vikararbejde. 85 procent af dem fandt, at opsvinget var i gang i et sådant omfang, at virksomhederne nu behøvede flere ansatte. IG Metall hæfter sig ved, at 43 procent af de virksomheder ifølge samarbejdsudvalgene foretrak at ansætte vikarer, 43 procent foretrak folk på tidsbestemte kontrakter, mens kun 15 procent så en fordel ved at ansætte folk i faste stillinger.

Hele 66 procent af virksomhederne havde vikarer, og i hver femte virksomhed var antallet oppe på samme niveau som før krisen. I hver femte virksomhed var niveauet oven i købet allerede over niveauet fra 2008, da krisen satte ind.

Metalforbundet finder undersøgelsen alarmerende. Den viser efter forbundets mening, at virksomhederne bruger vikarer og kontrakter til at dumpe løn- og arbejdsforhold. Forbundet har forhandlet med 500 virksomheder for at forbedre forholdene for vikarerne, men ønsker en generel ændring af loven, så forholdene generelt forbedres.

Undersøgelsen, der er refereret af EIRO i Dublin, passer godt ind i det billede, som en årlig italiensk opgørelse over vikararbejde giver.

Vikaransættelser eksploderet i Italien

Undersøgelsen, der er refereret af Det Europæiske Observatorium for Arbejdsforhold, EWCO, viser, at der mellem år 2000 og 2008 skete en femdobling af indgåede vikaraftaler fra 112.532 i år 2000 til 582.493 aftaler i 2008. Tidsbestemte kontrakter gik op fra 154.026 kontrakter i år 2000 til 1.195.354 kontrakter i 2008.

Det gennemsnitlige antal måneder, der blev arbejdet, gik også op gennem perioden. Da krisen satte ind, var det imidlertid vikarer og folk på kontrakter, der røg ud. Aftalerne med vikarer faldt med 29,5 procent, mens kontrakterne faldt med 36,4 procent.

Det var især de unge der røg ud. For de helt unge var situationen katastrofal. Mellem 2008 og 2009 var faldet på 61,8 procent. For de 18-24-årige var faldet på 36,8 procent. Procenten falder, jo ældre vikarerne og de kontraktansatte er. Den er nede på 16,4 procent for de 50-64-årige, mens de få berørte over 65 år faktisk er blevet færre.

Siden 1997 har en italiensk lov fastsat, at fire procent af vikaransattes løn bliver betalt til uddannelse. I kriseårene faldt uddannelsesaktiviteten bemærkelsesværdigt, mener EWCO. Antallet af folk, der gennemgik grundlæggende uddannelser, faldt med 49,4 procent. Det gennemsnitlige antal uddannelsestimer faldt med 44,7 procent. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.