Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

20.05.08 Britisk forlig baner vej for vikarforlig i EU

20. May. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Vikarer i EU kom et skridt nærmere ligestilling med fastansatte, da parterne på det britiske arbejdsmarked i dag indgik et forlig om vikarer. Storbritannien har i flere år modsat sig en europæisk aftale for vikarer, men med aftalen mellem den britiske fagbevægelse TUC og industri- og arbejdsgiverorganisationen CBI synes en europæisk aftale realistisk, når EU-landenes arbejds- og beskæftigelsesministre mødes den 9. juni.

EU-kommissær Vladimír Špidla var da også hurtig med sin hyldest til aftalen.

- Den vil gøre forhandlingerne i Rådet lettere. Jeg er sikker på, at det slovenske EU-formandskab vil få en aftale i hus, og jeg vil støtte dem fuldt ud i bestræbelserne, siger Vladimír Špidla.

Kommissæren understreger dog, at han ikke finder, at det er den britiske aftale, der også skal blive europæisk. For aftalen giver ikke de rettigheder til vikarer, som Kommissionen går ind for. Forliget siger, at vikarer først får lige rettigheder efter 12 ugers ansættelse. Men Kommissionen og en række medlemslande kræver, at det sker efter dag et.

Når han alligevel tror på et forlig i Rådet, skyldes det en bred enighed om, at parterne på arbejdsmarkedet kan indgå aftaler, der ændrer en generel EU-aftale. Vladimír Špidla tror, at sådanne aftalte undtagelser kommer til at bære et EU-forlig igennem.

Han finder samtidig, at det britiske forlig er et stort skridt fremad for den sociale dialog. De britiske arbejdsgivere har aldrig været tilhængere af aftaler, og den sociale dialog har været ret så tavs i Storbritannien.

- Aftalen er en milepæl for den sociale dialog i Storbritannien og et stort skridt fremad for en fair behandling af vikarer i både Storbritannien og EU, siger Vladimír Špidla.

Det britiske TUC har i årevis presset Labour-regeringen for at opgive modstanden mod en lige behandling af vikarer og fastansatte. Da Gordon Brown overtog posten som premierminister efter Tony Blair, så TUC nye muligheder for at få blødt op i regeringen. Et særligt udvalg blev nedsat, og det har i månedsvis forhandlet om en aftale.

Det er da også en tilfreds leder af TUC, Brendan Barber, der ser aftalen som en sejr for TUC’s kampagne. Selv om den ikke opfylder TUC’s krav, så er alene det at få en aftale med CBI en sejr, og Brendan Barber understreger, at aftalen giver britiske vikarer langt bedre arbejdsforhold end hidtil.

- Den fælles udtalelse er et gennembrud efter seks års dødvande og baner vejen for et EU-direktiv, der giver lige rettigheder for vikarer efter en 12-ugers karensperiode. Alt for mange vikarer bliver i dag udsat for unfair og uretfærdig behandling, siger Brendan Barber.

I CBI udtaler vicegeneralsekretær John Cridland, at vikararbejde fremmer et fleksibelt arbejdsmarked, og at firmaerne gør brug af dem. 58 procent af vikarer arbejder i samme firma under tre måneder, og derfor finder man karensperioden i orden.

CBI frygtede, at en europæisk lovgivning ville blive dyrere for arbejdsgiverne, og derfor kunne CBI gå ind for det kompromis, der kom under forhandlingerne mellem parterne og regeringen.

- CBI har vurderet, at regeringens forslag repræsenterer det mindst ringe udkomme for den britiske industri, udtaler John Cridland.

Han fremhæver, at aftalen samtidig bør sikre, at Storbritannien fortsat kan stå uden for regler om arbejdstid i EU. Et direktiv om arbejdstid, der også er blokeret af Storbritannien, bliver forhandlet på samme tid, når ministrene mødes den 9. juni og regeringernes repræsentanter forinden mødes for at finde kompromiser.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.