Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.05.08 Storbritannien opbløder modstand mod vikarer

19. May. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den britiske premierminister Gordon Brown nedtoner modstanden mod et forlig om vikararbejde i EU, før de afgørende forhandlinger i Bruxelles går i gang frem til ministrenes møde i begyndelsen af juni. Briterne opførte ifølge adskillige medspillere et uskønt spil, da de i december afviste både forlig om vikarer og arbejdstid på rådsmødet i Bruxelles.

Det slovenske EU-formandskab fortsætter, hvor efterårets portugisiske EU-formandskab slap, og forhandler om To forslag om vikarer og arbejdstid bliver forhandlet samtidig, fordi Storbritannien og Tyskland lader dem indgå i deres egne politiske spil, og Tyskland har støttet briterne for at få noget igen fra dem. Men ifølge Financial Times er den britiske modstand mod regler for vikarer mindsket, hvis briterne bevarer deres ret til at så uden for afgørende ændringer af arbejdstiden.

Den britiske fagbevægelse TUC har haft en række møder med regeringen og også arbejdsgiver- og industriorganisationen CBI. Det er i de forhandlinger, den britiske regering har ændret holdning. Et af de afgørende spørgsmål har hidtil været, hvornår vikarer får samme forhold som fastansatte. Briterne har hidtil ønsket, at der skulle gå lang tid, men ifølge FT har Gordon Brown nu udtalt over for medlemmer af det britiske parlament, at det er unfair, hvis de efter måneder i samme job som dem, de arbejder med, får mindre i løn.

CBI har hidtil raset mod forslag om regler for vikararbejde. Arbejdsgiverne mener, at de fleksible arbejdsforhold, som vikararbejde er en del af, styrker det britiske arbejdsmarked. 250.000 job vil forsvinde, hvis vikarer får samme forhold som de faste, har CBI udtalt ved en række anledninger.

I britisk TUC hedder det, at forhandlingerne med CBI ikke er slut, men at der er optimisme. Dermed kan et forlig være på vej, der kan bane vejen for en ændring af den britiske modstand, når arbejds- og beskæftigelsesministrene mødes den 9. juni i Luxembourg.

Når TUC kæmper for at sikre vikarer, skyldes det ikke mindst, at Storbritannien gennemgående har flere vikarer end andre lande, og at de får en dårligere betaling. I de fleste lande i EU er vikarer dårligere lønnede end dem, de er vikarer for, eller som kunne have fået en fast stilling.

Op mod 1,5 millioner briter arbejder i de usikre ansættelser. Frankrig har omkring 570.000 vikarer, eller 2,7 procent af samtlige ansatte. Men i forhold til landets størrelse ligger Luxembourg højest. Her var 3,5 procent af de ansatte i 2002 vikarer.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.