Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

08.10.08 Udvalg i EU-parlamentet vil binde ministre om vikarforslag

08. Oct. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Bordet fanger.

Sådan var meldingen fra Europa-Parlamentets beskæftigelses- og socialudvalg, da det med 31 stemmer for, en imod og tre hverken for eller imod godtog beskæftigelses- og socialministrenes forslag til regler for vikararbejde uden at stille et eneste ændringsforslag. På den måde ønsker udvalget at binde ministrene til den fælles holdning, som ministrene efter store politiske slag blev enige om i juni, og som de dengang kædede sammen med en tilsvarende enighed om arbejdstid.

Hvis parlamentet på sin samling i Strasbourg står fast og godkender ministrenes fælles holdning til vikarer, så betragtes forslaget som vedtaget.

- Vi finder, at det er et godt kompromis, som ministrene blev enige om i juni. Nu kan de ikke sådan uden videre trække enigheden tilbage og sige, at den var afhængig af, at der også var forlig om arbejdstid, siger Ole Christensen.

På ministrenes rådsmøde i Luxembourg i sidste uge sagde den franske rådsformand, Xavier Bertrand på fagligt.eu’s spørgsmål, at formandskabet stadig så de to forslag til regler for vikarer og arbejdstid i en sammenhæng. Ministrene diskuterede de to forslag under frokosten.

På pressemødet efter rådsmødet sagde Xavier Bertrand imidlertid i første omgang intet om, at de havde taget emnerne op. Det var da også en tydeligt irriteret Xavier Bartrand, der ønskede at vide, om fagligt.eu vidste, at de havde diskuteret dem.

- De smiler. Jeg kan tage det som udtryk for, at De ved det, sagde rådsformanden til fagligt.eu’s udsendte.

Når den franske Xavier Bertrand var irriteret, skyldes det ifølge iagttagere i Bruxelles, at han udmærket er klar over, at ministrene kan blive fanget på den fælles holdning til vikarerne.

Når han sagde, at de stadig blev behandlet under et, må det ses som taktiske udmeldinger ikke mindst over for Europa-Parlamentet, hedder det i politiske kredse i Bruxelles. For reelt er der to forslag, som kan vedtages uafhængigt af hinanden.

Franskmændene har også det problem, at de på rådsmødet i juni under slovensk formandskab talte uforbeholdent rosende om vikardirektivet og lagde op til, at parlamentet senere måtte komme med forbedringer til forslaget om arbejdstid. For ministrenes fælles holdning var ikke god nok på det punkt.

Nu er Frankrig som formandsland nødt til at tage hensyn til de lande som f.eks. Storbritannien, der ikke synes om regler for vikarer, men kunne acceptere forslaget, fordi de som modydelse fik slækket på regler for stramme arbejdstider.

Ole Christensen finder, at det nu gælder om at stå fast og få det samlede parlament til også at godkende ministrenes fælles holdning. Der er enkelte medlemmer, der kunne komme med stramninger. Men Ole Christensen tror, de har fattet budskabet, at det nu gælder om at få det igennem uændret, så ministrene ikke skal tage stilling til parlamentets ændringer og dermed igen kunne kæde forslaget sammen med arbejdstiden.

- Jeg kan ikke tro, at der kan blive flertal for ændringsforslag. Vi kan her få vedtaget et direktiv på et område, der trænger til regulering. Og det tror jeg, hele parlamentet er optaget af. Ellers var der heller ikke blevet et så markant flertal for det i udvalget, siger Ole Christensen.

Betænkningens ordfører, den franske socialist Harlem Desir, har fremhævet, at der ikke er grund til at komme med ændringsforslag. Parlamentet fik sine forbedringer igennem i den første behandling. Nu er det blot om at stå fast.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.