Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

15.04.08 EF-domstolen afviser forlængelse af tidsbegrænset ansættelse

15. Apr. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EF-domstolens store dommerkollegium gav i dag en irsk fagforening medhold i, at den irske stat som arbejdsgiver forlængede tidsbegrænsede ansættelser alt for meget. Domstolen fastslår, at de tidsbegrænsende ansatte blev forskelsbehandlet bl.a. på løn- og pensionsområdet, så det skal Irland nu genoprette.

Kort sagt drejede sagen sig om den irske regerings mange og lange forlængelser af en række tidsbegrænsede ansættelser – op til 8 år. Men sagen berører også, om løn og pension skal tages med, når begrebet arbejdsbetingelser skal fortolkes. Løn og pension skal med, siger domstolen i dag.

Reglerne om de tidsbegrænsede ansættelser findes i en rammeaftale. Rammeaftalen, som parterne på det europæiske arbejdsmarked EFS, UNICE og CEEP har indgået, blev omsat til direktiv, og det var direktivets anvendelsesområde – og dets direkte eller ikke direkte virkning - der diskuteres i sagen.

Direktivets formål er kort sagt at forbedre kvaliteten af arbejdsbetingelserne for tidsbegrænset ansatte og forhindre misbrug af de tidsbegrænsede ansættelsesformer ved at forlænge og forlænge – eller ved at skrive årelange kontrakter, som også udløber automatisk.

Den irske fagforening for offentligt ansatte lagde sag an på 91 medlemmers vegne, og Irland har kæmpet hårdt ved flere instanser for ikke at blive grebet i krænkelse af direktivet. Men EF-domstolen, der var sammensat med alle retsformændene, som tilfældet er i principielle sager, lagde ikke fingrene imellem.

Domstolen siger:

  1. Det er et misbrug af reglerne, når den irske regering efter direktivets vedtagelse – men inden det trådte i kraft i Irland – foretog nogle meget langvarige tidsbegrænsede ansættelser – op til 8 år.
  2. Rammeaftalen skal forstås sådan, at de vilkår, der ikke må være ugunstige for den tidsbegrænsede ansatte, også omfatter løn og pension.
  3. At den irske specialdomstol, som skulle behandle direktivet, også skulle have lov til at behandle sagsøgernes krav, som de støttede på selve direktivet.
  4. Et land kan ikke forlange, at borgerne skal gå til flere retssystemer for at få ret efter EU-reglerne.
  5. At rammeaftalen om tidsbegrænset ansættelse fra 1999 er tilstrækkelig præcis til, at man ved de nationale domstole kan kræve at få sine rettigheder i spørgsmålet om, hvorvidt en tidsbegrænset ansættelse er mindre gunstig end den tidsubegrænsede ansættelse.
  6. At rammeaftalen om tidsbegrænset ansættelse fra 1999 ikke er tilstrækkelig præcis til, at man ved de nationale domstole kan kræve at få sine rettigheder i spørgsmålet, om der foreligger misbrug fra arbejdsgiverens side.

 

Generaladvokat J. Kolott var nået til en mindre lønmodtagervenlig fortolkning. Omtalens af hans indstilling findes på Fagligt.eu. Fra artiklen er der link til selve generaladvokatens forslag til afgørelse.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.