Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

22.10.08 Vikarer får bedre forhold efter afstemning i EU-parlamentet

22. Oct. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa-Parlamentet vedtog i dag regler for vikarer, så de nu sidestilles med de fastansatte i virksomhederne. Det betyder, at vikarer får samme goder som de fastansatte som typisk løn under sygdom, barselsordninger, ret til uddannelse og løn på helligdage.

Det ny EU-direktiv blev en realitet, da Europa-Parlamentet godtog et forlig, som arbejds- og beskæftigelsesministrene indgik på deres rådsmøde i juni. Selv om ministrenes forlig var betinget af en koordinering med forslag til ændringer af regler for arbejdstid, så afviste parlamentarikerne den koordinering og stemte alene direktivet om vikarers arbejde hjem.

Socialdemokraternes Ole Christensen kaldet det den største sejr, han har været med til i sit arbejde i Europa-Parlamentet. Havde parlamentet vedtaget ændringer af ministrenes enighed, skulle ministrene have taget stilling til det, som parlamentet ændrede. Men parlamentarikerne rørte ikke ved ministrenes kompromis, og dermed får ministrene ikke flere chancer for at pille ved forslaget og eventuelt svække det for at få politisk flertal for nye regler for arbejdstid.

- Det er utrolig godt, vi nu får ordnede forhold for vikarer. Det må være det største fremskridt på det europæiske arbejdsmarked i lang, lang tid, og forslaget giver også forbedringer i Danmark, siger Ole Christensen.

Det er omkring 40-50.000 danskere, der i løbet at et år arbejder som vikarer i kortere eller længere perioder. Det svarer til omkring 25.000 fuldtidsstillinger. Og det er en mangedobling på få år.

Men også udlændinge får job som vikarer og arbejder ofte under kummerlige forhold.

Med direktivet sikres det, at en vikar mindst skal have samme arbejdsforhold som en fast ansat på den virksomhed, vikaren er sendt ud på. Der gælder et princip om ligestilling.

I dag har mange vikarer problemer med at få især de samme goder som de fastansatte, de arbejder sammen med. De får ofte ikke løn under sygdom eller på helligdage, selv om de arbejder i funktionærlignende stillinger. Og de er oftest ikke dækket af uddannelsesregler og barselsordninger.

Vikarer har også ofte været bundet af klausuler, så de ikke kunne søge en fast stilling i det firma, de var sendt ud i. Direktivet forbyder sådanne klausuler. Har vikarbureauet dog haft udgifter med at for eksempel uddanne vikaren, kan der være tale om, at det ny firma skal betale en rimelig godtgørelse.

Med direktivet skal vikarer have oplyst om ledige stillinger i det firma, de er sendt ud i.

- Men der er jo mange vikarbureauer, der tidligere bandt vikarerne til sig gennem klausuler, og der er mange vikarer, der egentlig gerne vil have et fast arbejde i et firma, så også her er der fremskridt, siger Ole Christensen.

Forslaget skal nu tilbage til rådet, men det bliver blot for en endelig godkendelse. Det skal være omsat til regler i de enkelte lande om to år.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.