Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

10.01.08 Generaladvokat: Ok for lange tidsbegrænsede ansættelser

10. Jan. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Generaladvokat J. Kolott kom onsdag med sit forslag til EF-domstolen til afgørelse i en irsk sag. Kort sagt drejer sagen sig om den irske regerings mange og lange forlængelser af en række tidsbegrænsede ansættelser – op til 8 år. Men sagen berører også flere andre spørgsmål som for eksempel, hvordan begrebet arbejdsbetingelser skal fortolkes såsom, om det medtager løn, pension m.m.

I sagen ligger også spørgsmålet, om den irske arbejdsret kan anvende de europæiske parters rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse.

Generaladvokaten når frem til den opfattelse, at

”artikel 10 EF og artikel 249, stk. 3, EF, sammenholdt med § 5, stk. 1, i rammeaftalen om tidsbegrænset ansættelse udelukker ikke en medlemsstat, der handler i sin egenskab af arbejdsgiver, fra at forny enkelte tidsbegrænsede ansættelseskontrakter med forholdsvis lange perioder med tidsbegrænset ansættelse i tiden mellem udløbet af fristen for gennemførelse af direktiv 1999/70 og den faktiske gennemførelse af direktivet i national ret.”

Der var tale om forlængelser i op til otte år.

Rammeaftalen mellem EFS, UNICE og CEEP blev omsat til direktiv, og det er direktivets anvendelsesområde – og dets direkte eller ikke direkte virkning - der diskuteres i sagen.

Generaladvokaten bemærker, at der er forskellige fortolkninger af rammeaftalen mellem arbejdsmarkedets parter og direktivet. Det gælder især i fortolkningen af begrebet arbejdsbetingelser. Generaladvokaten når frem til, at aflønninger også er en del af aftalen.

Generaladvokaten berører i hele dette spørgsmål også parternes autonomi, retten til at konflikte og det generelle princip om at undgå diskriminering.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.