Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

31.05.08 Brancheaftale om vikarer før EU-opgør

31. May. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Blot en god uge inden, EU-landenes arbejds- og beskæftigelsesministre ventes at udkæmpe et afgørende slag om vikarers arbejde, indgår parterne i branchen i Europa en aftale om arbejdet. Aftalen går videre i beskyttelsen af vikarer, end et muligt kompromis blandt ministrene lægger op til. Alligevel håber både arbejdsgiverne i Eurociett og lønmodtagernes UNI-Europa, at både ministrene fra de 27 lande, Europa-Parlamentet og EU-kommissionen følger aftalen.

Formanden for Eurociett, Annemarie Muntz, siger, at aftalen mellem parterne er frugten af en konstruktiv dialog mellem ansvarlige sociale parter i en betydningsfuld industri i fremgang.

- Vi håber, at den hjælper med at skubbe den nuværende proces frem. Vi beder nu EU-institutionerne tage fuld notits af den fælles udtalelse, når de diskuterer forslaget til et direktiv om vikararbejde, så der kan nås en aftale hurtigst muligt, siger Annemarie Muntz.

Generalsekretær I UNI-Europa, Bernadette Ségol, understreger det punkt, hvor parterne går langt videre end flere EU-lande med Storbritrannien i spidsen synes at acceptere. I den fælles udtalelse hedder det, at vikarer skal behandles ens med faste ansatte fra dag et. Storbritannien har tidligere krævet, at der skal gå mindst et år, men har senest sat grænsen til 14 uger i en britisk aftale.

- Udtalelsen fra parterne må tages med i de politiske forhandlinger. Det er helt afgørende, at vikarerne får en ordentlig beskyttelse og der bliver fair reguleringer af forholdene bade for industrien og arbejderne, siger Bernadette Ségol.

Udtalelsen anerkender vikararbejde, og at det i dag spiller en rolle på arbejdsmarkedet. Selv om den i princippet støtter, at vikarer behandles lige med de faste fra dag et, åbner den også for, at der nationalt kan forhandles om perioder for kvalificering.

Det hedder også, at vikarer ikke bør erstatte folk, der er i faglig konflikt, og aftalen forbinder også en ordning for vikarer med reglerne for udstationering og siger, at det direktiv trænger til at omsat til nationale regler, så reglerne er mere effektive.

Selv om der ikke direkte tales om straffe for virksomheder, der bryder regler for beskyttelse, så hedder det, at det kan være nødvendigt med restriktioner for at hindre krænkelser.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.