Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

27.08.08 Spredt effekt af EU-direktiv om tidsbegrænset ansættelse

27. Aug. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Folk, der kun er ansat for en periode i kommunerne, bliver ofte ikke informeret om ledige stillinger, der kan søge. Kommunerne har ellers efter reglerne i et EU-direktiv pligt til at informere, men en undersøgelse fra forskningsinstituttet FAOS viser, at en ret stor gruppe af tidsbegrænsede ansatte ikke bliver informeret.

Undersøgelsen viser også, at ansatte med tidsbegrænsede kontrakter ofte ikke har samme personalegoder som de fastansatte. De får ikke mulighed for efteruddannelse, pension, fri ved et barns første sygedag og del af løntillæg på samme måde som de fastansatte.

En af rapportens konklusioner der, at direktivet ikke har ændret væsentligt på den måde, kommunerne behandler de ansatte i tidsbestemte stillinger og ikke har haft større effekt på, om kommunerne bruger tidsbestemte ansættelser mere eller mindre.

Først og fremmest en række institutioner i kommunerne ansætter folk for en kortere periode, når de faste medarbejdere er syge, er på orlov, ferie eller der blot pludselig er pres på opgaver, så der er behov for mere personale. Det gælder især i skoler, daginstitutioner og ældreplejen. Omkring 11 procent af de ansatte i kommunerne er således på en tidsbestemt kontrakt.

EU-direktivet om de tidsbestemte kontrakter gjaldt fra 2002 i kommunerne. De fleste kommuner har omsat reglerne gennem lokale aftaler, og de er dermed ikke de samme overalt.

Rapporten fra FAOS understreger, at der er blevet en vis opmærksomhed om reglerne og de tidsbegrænsede ansættelser gennem arbejdet med de lokale aftaler. Men det har i nogle tilfælde også ført til, at arbejdsgiverne er blevet opmærksomme på de administrative problemer, der er med ordningerne og ikke er blevet tilskyndet til at bruge tidsbestemte stillinger yderligere.

Nogle institutioner undgår nu at ansætte folk med løs tilknytning til arbejdsmarkedet for at slippe for al besværet blot for at få løst problemer, der pludselig opstår og kun er et problem en kort tid.

Men direktivet gør det på andre områder lettere for arbejdsgiverne. De behøver ikke længere at sætte en tidsgrænse for ansættelsen. Den kan også ophøre, når f.eks. en sygemeldt er blevet rask og vender tilbage.

Rapporten konkluderer også, at selve direktivet på en række punkter er uklart. Da kommuner og institutioner indgår lokale aftaler ud fra de uklare regler, kan der på et tidspunkt opstå tvivl om, hvorvidt de følger direktivet. Det rejser spørgsmålet om fortolkning af arbejdsmarkedsregler i EU og kan på et tidspunkt øge presset for at få et egentligt arbejdsretligt system i EU. Den diskussion indgår ikke i rapporten.

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.