Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

21.10.10 Minimumindkomst i EU i kamp mod fattigdom

21. Oct. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Fattigdom og social udelukkelse er krænkelser af folks værdighed. En minimumindkomst er en af vejene ud af fattigdom. EU-landene må få et nyt syn på det at have en ordentlig indkomst og et socialt system og styrke det synspunkt, at et ordentligt arbejde er det bedste redskab i kampen mod fattigdommen.

Det er noget af budskabet i en rapport, som Europa-Parlamentet med overvældende flertal vedtog på samlingen i Strasbourg.

Betænkningen tager udgangspunkt i de kendsgerninger, at 85 millioner borgere i EU-landene er ramt eller truet af fattigdom. 30 procent af tjekkerne har ikke råd til et ordentligt måltid mad hvar dag. Hvert tredje rumænsk barn lever med begge ben i fattigdom eller med det ene nede i sølet. 39 procent af de ældre estere er i samme situation.

Betænkningen taler om minimumsindkomst og undgår at komme direkte ind på lønninger. Men beklager det faktum, at et betydeligt antal mennesker har et arbejde og lever samtidig i fattigdom. Betænkningen lægger op til, at arbejdsmarkedets parter kommer med i arbejdet med at udarbejde nationale handlingsplaner mod fattigdom.

Betænkningen kommer ind på alternative måder at løse problemer med fattigdom og lønarbejde og peger her på amerikanske forsøg med en negativ indkomstskat, så folk får penge i stedet for at betale. Det princip strider med en flere østlandes nye skattesystemer, der bygger på en fast, lav skatteprocent.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.