Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

29.04.08 Briter frygter ny EU-sag om mindsteløn

29. Apr. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Den britiske fagbevægelse frygter, at en minimumsløn i London kan ende ved EF-domstolen og give fagbevægelsen og dens medlemmer et nyt nederlag. Londons borgmester, Ken Livingstone, indførte i 2005 en mindsteløn i London. Den er i dag på 7,20 pund, og det er klart over den lovbestemte mindsteløn. Dermed kan den stride mod den linje, som EF-domstolen lagde i en sag om en polsk bygmester, der afviste at betale en fastsat mindsteløn for offentlige arbejder i delstaten Niedersachsen og fik medhold ved EF-domstolen.

Det britiske netværk Fair Pay presser på for at få et møde med den britiske beskæftigelsesminister Stephen Timms. Fair Pay, der blandt andet er støttet af den britiske fagbevægelse, vil have regeringen til at indføre regler, der beskytter den fastsatte mindsteløn i London. I sagen fra Niedersachsen blev mindstelønnen underkendt, fordi den i lighed med mindstelønnen i London ikke var alment gældende.

Derfor frygter Fair Pay en ny sag, fordi London-styret har sine egne lønforhold. Kan de ikke fastholde dem, er det efter Fair Pay’s mening tale om klare krænkelser.

- Det er helt grundlæggende udemokratisk. Der er tale om regionale myndigheder, der her giver deres svar på lokale bekymringer. Det er helt klart afgrænsede trusler, og vi vil nu anmode regeringen om at gribe ind med boldværk mod dem, siger direktør i netværket, Mark Donne, til The Independent.

Ken Livingstone indført den særlige mindsteløn i London, fordi priserne ikke mindst på boliger ligger langt over, hvad de er andre stedet i Storbritannien. Borgmesteren sagde sidste år, da lønnen blev sat op, at den var helt afgørende for, at folk kan leve af deres løn, og at London-området fastholder en ordentlig arbejdskraft.

Den gang blev lønnen fastsat til 7,20 pund på et tidspunkt, hvor den lovbestemte britiske løn for folk over 22 år var på 5,52 pund. Men reelt får mange mere end mindstelønnen.

- Siden den er fastsat, har den ført til, at arbejdsgivere og lønmodtagere selv forhandler sig frem til lønforholdene, sagde Ken Livingstone.

Og det sker ikke mindst i forbindelse med de omfattende byggerier, London går i gang med frem til de olympiske lege i 2012. Her er der indgået kontrakter, der giver arbejderne langt højere lønninger. Og de lønninger var da også de første, der blev opmærksomhed om, da EF-domstolen den 3. april fældede dommen over mindstelønningerne ved offentlige udbud i Niedersachsen.

Generalsekretæren for den europæiske fagbevægelse, EFS, John Monks, sagde dengang til A4, at de aftaler kunne komme i strid med dommen.

- Hvis der kommer en underentreprenør fra Østeuropa med sine medbragte byggearbejdere, ser det ud til, at det vil være ulovligt at aktionere for, at de får andet end minimumslønnen, sagde John Monks.

Og her tænkte han kun på den nationale, lavere minimumsløn og ikke den højere, der gælder for London.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.