Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

03.12.07 Kun tre EU-lande uden mindsteløn

02. Dec. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Danmark, Sverige og Cypern er de eneste EU-lande uden mindsteløn, der enten er fastsat ved lov eller overenskomst, viser et notat fra forskningsinstituttet FAOS. Arbejdsmarkedsforskerne Søren Kaj Andersen og Bjørn Hansen rejser i et forskningsnotat spørgsmålet om, hvornår der kommer en eller anden form for europæisk mindsteløn.

20 ud af de 27 lande har lovgivning, og spørgsmålet om en europæisk mindsteløn rejses både af franske fagforeninger og arbejdsmarkedspolitikere i Tyskland.

Mange steder er mindstelønninger indført på grund af frygten for social dumping fra indvandrede arbejdere fra lavtslønslande. Alligevel sker der mange steder en omgåelse af reglerne for mindstelønnen.

Inspirationen til mindstelønslove kommer også fra et stigende antal lønmodtagere i lavtlønsområder. Faldende organiseringsgrad og ligeledes faldende dækningsgrad for overenskomster har også motiveret til lovgivning.

Forfatterne mener, at der kommer et nyt pres på diskussionerne om en europæisk mindsteløn i en eller anden form, når overgangsordningerne for østarbejdere ophører i 2009.

*

EU-kommissionens ansvarlige for arbejdsmarkedsforhold, Vladimir Spidla, har for nylig fremsat den opfattelse, at en europæisk mindsteløn kan være med til at begrænse sort arbejde. Filosofien er den, at hvis der er en god mindsteløn, så vil en række af de illegale arbejdere søge at få lovligt arbejde. Folk vil se det fornuftige i at arbejde under ordnede forhold. Se artiklen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.