Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.08.11 Norge ophøjer overenskomst som værn mod løndumping

17. Aug. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

En norsk overenskomst om lønnen for rengøring dækker alle på området fra 1. september. Den kollektive aftale er indgået af norsk LO og fagforbundet NAF og arbejdsgiverne, og både fagforeningerne og arbejdsgiverne ønsker den generelt dækkende. Årsagen til udvidelsen af overenskomsten er, at begge sider af forhandlingsbordet ønsker at undgå, at udlændinge bryder de kollektive aftaler, så ansatte arbejder under ringere vilkår.

Det norske arbejdsmarkedssystem har indført en regel, der gør det muligt at udstrække kollektive aftaler, hvis det kan sandsynliggøres, at udlændinge går under overenskomsten, eller kommer til at gøre det i fremtiden. Parterne var enige om, at området levede op til de krav. Der var fare for social dumping. Eneste uoverensstemmelse var ifølge EIRO, Det europæiske Observatorium for Arbejdsforhold, hvilken løn udlændinge skulle følge.

LO stod fast på lønnen i overenskomsten, men det var arbejdsgiverne i NHO imod. Lederen, John G. Bernander, mente, at det ville ramme de små firmaer på området, og at lønnen for rengøring var den højeste for ufaglært arbejdskraft. Han mente, at man skulle skele til overenskomsten på nærtstående områder som hotel og restauration.

De uafhængige medlemmer af det særlige tarifudvalg støttede imidlertid LO og ligeledes direktøren for NHO’s serviceafdeling, Peter Furulund. Han mente, at det var nødvendigt at optrappe kampen mod social dumping. Sektoren kæmper med uanstændige firmaer og en udbredt sort økonomi.

- Den generelle ophøjning i rengøringsaftalen vil hjælpe med at få tingene sat på plads, udtaler Furulund.

Lise Myrvold fra NAF fremhæver, at der samtidig bliver et ID-kort for folk i rengøringsbranchen og blandt andet regional sikkerhedsfolk, og firmaerne skal have et særligt certifikat.

Ingen ny minimumslønaftale i Estland

Aftalen i rengøringsbranchen er den første, der gør en kollektiv aftale generelt dækkende. Den vil dermed øge debatten om social dumping og minimumslønninger i Norge og også øge debatten i den europæiske fagbevægelse, hvor spørgsmålet allerede er til debat.

Til den debat kan også forholdene i Estland indgå. Her har arbejdsgiverne afvist at hæve minimumslønnen, der ikke er steget siden 2008. Da gik den i vejret med 21 procent. De estiske arbejdsgivere står fast på, at det er for tidligt at sætte minimumslønnen op. Fagbevægelserne har krævet en stigning på 10-15 procent.

Den estiske minimumsløn var ifølge EIRO i 2010 kun på 35 procent af den gennemsnitlige månedsløn, der var på 792,31 euro (knap 5.900 kr.). I maj forsøgte de faglige organisationer at få minimumslønnen op på 325 euro fra 1. juli. Kun 10-15 procent af arbejdsgiverne var med på den ide. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.