Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

11.03.08 Tysk mindsteløn dømt ulovlig

11. Mar. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

De tyske postarbejdere får ikke en mindsteløn på 9,80 euro (ca. 73 kr.), selv om regeringen i december fastsatte beløbet som led i den fulde liberalisering af postsektoren. Forvaltningsdomstolen i Berlin har kendt mindstelønnen for ulovlig. En sådan mindsteløn, der dækker hele sektoren, er ikke forenelig med loven, mener domstolen.

Den tyste fagbevægelse er fortørnet over afgørelsen. Her forstår man ikke, hvordan en forvaltningsdomstol kan gå imod det, som det tyske parlamentariske system fastsætter på sådan et område. Formanden for det tyske LO, DGB, Michael Sommer betegner det som helt uacceptabelt, at domstolen går imod det, som politikerne har fastsat og mener ikke, at politikerne skal ligge under for det. De må på banen igen.

- Nu må politikken sørge for, at loven om mindstelønnen kommer til at gælde for alle de ansatte i postsektoren, siger Michael Sommer.

I fagforbundet VER.DI, der organiserer hovedparten af postarbejderne, kalder næstformand Andrea Kocsis afgørelsen som helt umulig at forstå. Han finder, at afgørelsen er et anslag mod de mindstelønninger, som flere brancher er begyndt at indføre eller diskutere.

Mindstelønnen er blevet ekstra aktuel, efter EF-domstolen afgjorde, at der ikke kunne stilles krav til løn til de ansatte i et lettisk firma, der udførte opgaver i Sverige, ud over det, der lå i en mindsteløn.

Mindstelønnen i den tyske postsektor blev indført, efter både et hollandsk firma og flere tyske, der ville ind på markedet efter liberaliseringerne af sektoren, afviste lønkrav. Fiemaerne ville ikke betale de lønninger, som gjaldt i de overenskomster, som det tidligere monopol Deutsche Post betalte de ansatte.

Hos Deutsche Post var mindstelønnen 9,80 euro eller 1,765 euro om måneden, mens nye konkurrenter som det hollandske TNT blot betaler 7,50 euro i timen, og hos firmaet Jurex fik de ansatte omkring 900 euro (6.600 kr.) om måneden.

Judes er et af de firmaer, der går ind i postbranchen, efter posten er liberaliseret. Springer-koncernen købte sig ind i PIN AG og benytter sit hidtidige net af avisbude til at udvide arbejdsfeltet til post. Men det er til avisbudes lønninger.

En opgørelse over overenskomstforholdene i 2006 viser, at Deutsche Post da betalte de ansatte en overenskomstmæssig løn på 1.765 euro om måneden (13.060 kr.), PIN AG gav 1.020 euro (7.880 kr.), mens Jurex betalte 900 euro om måneden (6.660 kr.).

Arbejdstiden var 38,5 timer om ugen hos Deutsche Post med 25 procent oven i timebetalingen ved overarbejde. Arbejdstiden hos de andre firmaer var 40 timer om ugen uden overtidstillæg.

De ansatte hos Deutsche Post havde 29 dages ferie om året, 26 dage hos Jurex og 21 dage PIN AG. Hos Deutsche Post fik de ansatte 332,34 euro i feriepenge. De andre to gav intet.

Hos Deutsche Post fik de ansatte et julegratiale på 1.765 euro. De andre to betalte intet.

De lavtlønnede firmaer hæfter sig ved, at de ansatte godt vil arbejde til den løn, de får. Hos VER.DI erkendes det, at de har få medlemmer i de to firmaer. Samtidig er der det problem, at arbejdsgiverne i postbranchen ikke er samlet i en arbejdsgiverforening.

René Voelkner, der er tidligere medarbejderrepræsentant hos Jurex i Berlin, siger til dagbladet Berliner Zeitung, at han netto ofte havde mindre end 800 euro om måneden (6.000 kr.), da han arbejdede der. Alligevel var han tilfreds med arbejdet ligesom mange kolleger.

- Efter måneder i arbejdsløshed var jeg glad for overhovedet at få et arbejde. Vi blev forsikret om, at lønnen hurtigt ville stige, siger han til bladet og understreger, at han kun overlevede, fordi konen havde et godt arbejde.

I Tyskland diskuteres det for tiden, om der skal indføres en generel mindsteløn. Den skal være, så ingen får mindre end 7,50 euro i timen (56 kr.).

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.