Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

09.01.07 Den danske model står på spil

26. Jan. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De gamle EU-lande var igen oppe mod de nye lande, da EF-domstolen i Luxembourg tirsdag indledte en sag om retten til at konflikte for at få overenskomst med et udenlandsk firma. En række repræsentanter fra regeringerne i de nye lande stod fast på, at firmaer har ret til at arbejde i et andet land uden at følge landets overenskomster.

Repræsentanter fra de gamle EU-lande fandt derimod overvejende, at reglerne for arbejdsmarkederne måtte følges. Det gjaldt også kontorchef i Udenrigsministeriet, Jonas Bering Liisberg, der på den danske regerings vegne mente, at sagen dermed også berørte hele den danske model for arbejdsmarkedet, hvor retten til at tegne overenskomster spiller den afgørende rolle.

Jonas Bering Liisberg understregede, at sagen ikke måtte opfattes som en sag med gamle lande mod nye og et spørgsmål om grundlæggende rettigheder til at bevæge sig frit i EU.

Formanden for LO, Hans Jensen, er tilfreds med regeringens holdning. Også LO følger sagen tæt, og Hans Jensen er enig i, at det er yderst problematisk, hvis EF-domstolen i den konkrete sag når frem til, at den svenske fagbevægelse ikke kan konflikte for at tegne overenskomst med et lettisk firma.

– Jeg nægter at tro, at det bliver resultatet. Men der er flere elementer i sagen, og noget gælder helt specielle svenske forhold på arbejdsmarkedet, siger Hans Jensen.

Sagen er kommet til EF-domstolen via den svenske Arbetsdomstol. Det lettiske firma, Laval un Partneri LdT, klagede for godt to år siden til arbejdsdomstolen over, at svenske fagforeninger konfliktede mod firmaet for at få overenskomst. Firmaet fandt, at konflikterne stred mod den fri ret til at udføre arbejde i andre lande og til at udstationere medarbejdere.

Arbetsdomstolen bad herefter EF-domstolen tage stilling til to spørgsmål: Dels om det strider mod EU-reglerne for den fri bevægelighed at konflikte mod virksomheder, der udfører opgaver i et andet land, for at tegne kollektive aftaler, dels, om en særlig svensk regel er i strid med EU-reglerne. Denne særlige regel siger, at faglige organisationer ikke kan konflikte mod svenske firmaer, der har tegnet overenskomst med andre organisationer, men godt kan benytte konfliktvåbnene mod udenlandske firmaer.

En række lande har sendt indlæg til EF-domstolen om deres holdning til sagen på domstolens opfordring. På tirsdagens møde kunne de samtidig komme med mundtlige indlæg.

Den danske regering har kun taget stilling til det første spørgsmål og ikke berørt de særlige svenske forhold. Det mener Hans Jensen er klogt.

– Det helt principielle er for os, om domstolen i denne sag kommer med en afgørelse, der sætter spørgsmålstegn ved den danske model og parternes ret til indgå overenskomster og benytte de våben, begge sider har i arbejdskampe. Det nægter jeg dog fortsat at tro, at EU vil blande sig i, siger Hans Jensen.


Parallel-sag om Viking Line

Onsdag tager EF-Domstolen i øvrigt fat på en ny retssag, som indeholder nogle af de samme elementer som Vaxholm-sagen. Det handler om rederiet Viking Line, som har indklaget finske fagforeninger for at indlede en konflikt, der skulle hindre selskabet i at udflage til Estland, hvor løn- og arbejdsforhold er ringere end i Finland. Denne sag behandles af de samme dommere, og dommen forventes til sin tid afsagt samtidig med den svenske sag.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.