Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU vil indskrænke strejkeretten og grundfæste det indre marked

07. Feb. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

07.02.2012 EU-Kommissionen lægger op til klare begrænsninger i strejkeretten. Et forslag til en forordning, som Kommissionen arbejder på, kræver, at medlemslandene både informerer EU-Kommissionen og andre medlemslande om optræk til konflikter, der berører det indre markeds frihedsrettigheder som den fri bevægelighed og ret til at udføre tjenester.

Er en strejke eller anden konflikt på arbejdsmarkedet på vej, skal medlemslandet samtidig straks gøre alt for at undgå, at konflikten opstår.

EU-Kommissionen erkender, at der ikke er belæg for at gribe ind i retten til at konflikte i traktaten. Men Kommissionen hæfter sig i et lækket oplæg til, at EU-Domstolen i flere afgørelser har slået fast, at traktaten ikke hindrer, at retten til at konflikte bliver omfattet af EU-regler. Kommissionen peger på de meget omtalte Laval- og Vikingsager, men også en tysk sag og en sag fra Luxembourg (Om sagerne, se under ”Social Dialog). I sagerne stødte retten til at konflikte mod økonomiske rettigheder og først og fremmest retten til at etablere sig, udføre tjenester og bevæge sig frit i EU.

Kommissionen peger på, at det indre marked og de økonomiske friheder er en grundsten i EU. Selv om retten til at konflikte også hører til grundlæggende rettigheder, må der være en balance mellem rettighederne. Kommissionen lægger særlig vægt på, at EU arbejder på at styrke det indre marked med 50 forslag, der forbedrer arbejdsmulighederne, forholdene for erhvervene og udvekslingen af opgaver mellem landene.

Kommissionen konkluderer derefter, at både de økonomiske friheder og grundlæggende rettigheder dermed kan blive underlagt både restriktioner og begrænsninger.

Stadig muligheder for fortolkninger

Kommissionen hæfter sig ved, at også Menneskerettighedsdomstolen har opfattelsen, at retten til at strejke ikke er absolut. Men Kommissionen erkender, at dommene fra fagligt hold er kaldt ”licens til social dumping”. Fra fagligt hold peges der også på, at FN’s internationale arbejdsorganisation, ILO, har fundet dommene problematiske (Se referencen til en udførlig rapport fra ILO).

Kommissionen følger derimod i sporet fra EU-Domstolen og finder, at der skal findes en fair balance mellem de grundlæggende faglige rettigheder og de økonomiske rettigheder. Derfor må konflikter være ”passende og nødvendige” og også forståelige i forhold til de midler, der tages i anvendelse.

Dermed lægger Kommissionen med sit foreløbige udspil til en forordning ikke op til den fulde afklaring af, hvor grænsen går mellem det, som Kommissionen kalder en fair konflikt, og det, de konflikter, der vil stride mod de økonomiske konflikter. Der vil stadig være vide fortolkninger af, hvad der er fair, passende, nødvendigt og hvilke midler, der er berettiget og ikke går længere end nødvendigt for at nå et mål.

Kommissionen ønsker samtidig en forordning, fordi teksten i en forordning gælder direkte, mens et direktiv omskrives i de enkelte lande.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.