Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.05.08 Svensk EU-parlamentarikers forslag til støtte for konfliktretten

16. May. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den svenske socialdemokrat Jan Andersson, der er formand for Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg, arbejder på en betænkning til parlamentet, der kan styrke retten til at konflikte på arbejdsmarkedet. Arbejdet er sat i gang, efter to domme ved EF-domstolen rystede fagbevægelserne i en række lande og også dele af de politiske systemer.

Det drejer sig om dommen i den såkaldte Vaxholm-sag, hvor EF-dommerne underkendte svenske byggearbejderes konfliktform i en sag om overenskomst for baltiske byggearbejdere udstationeret i Sverige, samt Rüffert-sagen fra Tyskland. Her underkendte retten den tyske delstat Niedersachsens lovgivning, der skulle sikre, at firmaer ved byggearbejder for det offentlige betalte områdets overenskomstløn og ikke en minimumsløn.

Det er i første omgang Jan Anderssons egne forslag, han nu skal slås for dels i beskæftigelsesudvalget, dels i andre udvalg, der inviteres til at udtale sig. Og det kan blive svært.

Jan Andersson lægger ikke skjul på, at forsøget går ud på at rulle dommernes afgørelse baglæns, fordi de efter hans opfattelse har tolket eksempelvis udstationeringsdirektivet anderledes end medlemslandene ønskede det, da det blev gennemført.

Hovedsynspunktet er, at udstationeringsdirektivet efter Anderssons mening – og den er på linje med en række kommentarer fra den europæiske fagbevægelse – blev vedtaget som et minimumsdirektiv, der skulle give de udstationerede arbejdere et sikkerhedsnet under ansættelsen. Nu har EF-domstolen ved en snæver fortolkning gjort det til et maksimumsdirektiv, så der ikke kan konfliktes for mere end de minimumsvilkår, der gælder i kraft af love eller overenskomster på stedet.

Iagttagere i Bruxelles siger, at det er for tidligt at vurdere, om Jan Andersson kan få hele parlamentet med sig i sit udgangspunkt. Der kan ventes et væld af ændringsforslag under behandlingen i parlamentet. Og de kan gå på tværs af partigrupper og medlemslande

En lang række østeuropæiske lande argumenterede for de fortolkninger, som EF-domstolen nåede frem til. Parlamentsmedlemmer fra de lande kan næppe tælles med til dem, der vil medvirke til et ændring af udstationeringsdirektivet, så det får det indhold, som Jan Andersson mener, at de gamle lande gav det tilbage i 1997.

I Jan Anderssons udkast til betænkning fremhæver han, at Lissabon-traktaten ikke må tages som gidsel i sagen. Han siger, at charteret om de grundlæggende rettigheder støtter konfliktretten og det kollektive aftalesystem bedre end den nugældende traktat, der blev vedtaget i Nice i 2000.

Hans betænkningsudkast opremser de enkelte argumenter for at lade konfliktretten stå uberørt. Han siger, at det kollektive aftalesystem virker for social inddragelse, at udstationeringsdirektivet lægger op til en fair konkurrence, og at dommene lægger op til en vanskeligere konkurrencesituation for arbejdsgivere, der har indgået ordentlige overenskomster.

Og så forsøger han at fastholde EU-kommissionen på den udtalelse, der blev udsendt, da den seneste dom blev afsagt i april. Her siger både kommissionsformand José Manuel Barroso og beskæftigelseskommissær Vladimír Špidla, at Kommissionen vil arbejde for at modvirke social dumping.


Dansk analyse

Samtidig med Jan Anderssons udspil i EU-parlamentet er udvalg i både Danmark og Sverige i fuld gang med deres analysearbejde. I Danmark er den fremtrædende jurist Michael Christiansen sat i spidsen for Beskæftigelsesministeriets projekt, der har arbejdsmarkedets parter og en række ministerier med i arbejdet.

Michael Christiansen har været afdelingschef i Justitsministeriet, departementschef i forsvarsministeriet og senest direktør på Det Kongelige Teater.

Professor i arbejdsret ved Københavns Universitet, Jens Kristiansen, har i tidsskriftet Juristen foretaget en omfattende analyse af EF-dommen i den svenske Vaxholm-sag, hvor domstolen underkendte konfliktretten i en konkret sag med udenlandske byggearbejdere involveret.

Trods en vis usikkerhed om dommens principielle rækkevidde mener Jens Kristiansen, at dommen kan gøre det nødvendigt at tilpasse konfliktpraksis over for udenlandske virksomheder, der udfører midlertidigt arbejde i Danmark.

Dommen er også en naturlig anledning til at overveje, om der kan være mere hensigtsmæssige måder at forebygge social dumping på end den nuværende aftale- og konfliktmodel, skriver professoren.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.