Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

02.01.08 Notat til Folketinget om Vaxholm/Laval-dommen og mindsteløn

02. Jan. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Poul Smidt

Folketingets EU-konsulent har i et meget faktuelt notat til Europa-Udvalget og Arbejdsmarkedsudvalget redegjort for indholdet i Laval-dommen, der blev afsagt af EF-domstolen den 18. december.


Med fed skrift fremhæves i det 35 sider lange notat nogle af de centrale præmisser, hvis rækkevidde vil blive diskuteret de kommende uger og måneder i forhold til udstationeringsdirektivets og mindstlønkravets gennemførelse i Danmark.

Se nedenfor tekstboksen med reglerne for udstationerede arbejdstagere, som de er udformet i Danmark

Centralt i notatet er fremhævelsen af domstolens præmis 80, der bl.a. siger, at det ikke er muligt for værtsmedlemsstaten ”… at betinge gennemførelsen af levering af tjenesteydelser på sit område af overholdelsen af arbejds- og ansættelsesvilkår, der går videre end de ufravigelige regler om minimumsbeskyttelse..

Det kan betyde, at udstationeringsdirektivet skal forstås sådan, at det ikke vil være muligt at kræve en fuld dansk overenskomst, der går videre end udstationeringsdirektivets minimumsbeskyttelse. Professor, dr. jur. Jens Christiansen har været inde på den tanke.

På den anden side vil det, som fremhævet af professor, jur. dr. Ole Hasselbalch betyde, at man ikke kan stille samme krav til udenlandske arbejdsgivere på opgaver i Danmark end man kan stille til danske arbejdsgivere, og det kan ikke være dommens rælkkevidde.

FAOS-forskeren, cand. jur. Klaus Pedersen mener, at præmissen om minimumsbeskyttelse vil have betydning, men næppe så meget, at udenlandske arbejdsgivere i fremtiden kan slippe med en ”hard core mindsteløn”.

Et omfattende udvalg af kommentarer til og udlægninger af dommen findes her på portalen.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har bebudet en granskning af dommen, og der er varslet samråd i både Europa-Udvalget og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. Udstationeringsdirektivet er omsat til danske regler, som man hidtil i regering, folketing og hos arbejdsmarkedets parter har anset for at være i overensstemmelse med direktivet.EU-REGLERNE OG DE DANSKE REGLER

Efter udstationeringsdirektivet skal virksomheder, der udsender medarbejdere til andre EU-lande i forbindelse med levering af en tjenesteydelse, overholde visse lovfastsatte regler om arbejdsvilkår i værtslandet. Det gælder med hensyn til arbejdstid, betalt ferie, arbejdsmiljø, ligebehandling samt andre bestemmelser vedrørende ikke-forskelsbehandling, beskyttelse af kvinder i forbindelse med graviditet og barsel.

Udstationeringsdirektivet, der er fra 1996, blev i 1999 omsat til dansk lov, som tydeligt fastslår de lovregler, der skal følges. Bekendtgørelsen om udstationeringsloven findes her.

Særligt om løn for den udstationerede

EU-direktivet giver opholdslandet mulighed for at kræve, at den udstationerede lønmodtager får en løn svarende til landets mindsteløn. Da der ikke i Danmark er fastsat nogen mindsteløn, er det op til arbejdsgiveren og de ansatte at forhandle sig frem til en løn.

Når det gælder løn, kan man sige, at udstationeringsdirektivet og udstationeringsloven ikke gør nogen forskel på en dansk lønmodtager og den udlænding, der fra et andet EU-land er udstationeret til Danmark. Ingen af dem har nogen lovmæssig dansk mindsteløn at holde sig til. Og hvis virksomheden ikke er omfattet af en overenskomst, så aftales lønnen mellem den enkelte lønmodtager og arbejdsgiveren. Så skal den udlænding, der er udstationeret i Danmark, have en løn svarende til det danske niveau, så skal der oprettes en overenskomst. Det kan fagbevægelsen forsøge i forholdet til den udenlandske arbejdsgiver på samme måde, som det bliver forsøgt og oftest gennemført i forhold til en dansk arbejdsgiver.

Se mere om udstationering og en link til EU-kommissionens seneste Meddelelse om emnet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.