Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

13.10.08 ILO og EFS lægger op til nye opgør om konflikret – Hjort afviser

13. Oct. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

FN’s arbejdsmarkedsorganisation, ILO, er parat til diskussioner med EU-institutionerne om de afgørelser ved EF-domstolen, der i den senere tid har sået tvivl om forholdet mellem lønmodtagernes ret til at konflikte og forholdet mellem rettighederne og det indre marked.

ILO finder, at dommene kan have betydning for i hvert fald en ILO-konvention, der søger at imødegå social dumping ved offentlige udbud. Men to andre konventioner kan også være berørt. Det er en konvention, der anerkender arbejdsmarkedets parters ret til at fastlægge deres aktiviteter og forsvare deres interesser, og også en konvention, der opmuntrer til kollektive aftaler mellem parter.

ILO’s oplæg til nye diskussioner kom på et forum for arbejdsrettigheder, som EU-kommissionen holdt i Bruxelles. På det særlige forum lagde generalsekretæren for den europæiske faglige sammenslutning, EFS, John Monks, op til, at en kommende ny traktat i EU får en særlig social protokol eller ”social fremskridtsklausul”, der slår fast, at de grundlæggende sociale rettigheder ikke ligger under den fri bevægelighed og det indre marked.

John Monks fandt, at domstolen med Laval-dommen, Rüffert-dommen og Kommissionens sag mod Luxembourg (se fagligt.eu) udfordrer både direktivet om udstationering, de faglige rettigheder ved offentligt udbud og lægger op til en unfair konkurrence om løn- og arbejdsforhold.

EFS’s formand, den svenske LO-formand Wanja Lundby-Wedin, sagde efter mødet til Europaportalen, at der er behov for at ændre på den europæiske lovgivning.

- Selv om vi i Sverige ændrer lovgivningen til noget, vi tror holder i EU, så er der en risiko for, at der bliver en ny Laval-sag, og at Sverige taber igen af EF-domstolen, sagde Wanja Lundby-Wedin.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen afviste, at der er behov for ændringer. Han erkendte, at den svenske Laval-sags afgørelse var overraskende. Danmark havde således fået et klart svar fra tidligere EU-kommissær Padraig Flynn allerede i 1993, at udstationeringsdirektivet ikke stillede spørgsmål ved retten til at konflikte.


Lovforslag slår konfliktretten fast

Claus Hjort Frederiksen læste op fra brevet fra den daværende EU-kommissær, hvor Kommissionen udtrykkeligt pointerer, at forslaget til udstationering hverken harmoniserer eller koordinerer det enkelte lands konfliktregler.

Til gengæld indrømmede beskæftigelsesministeren, at der kunne være tilfælde, hvor det ikke stod klart, hvad reglerne på arbejdsmarkedet var for udlændinge. Derfor havde man nu sammen med arbejdsmarkedets parter udarbejdet et forslag, der ændrer den danske lov om udstationering, så der ikke længere er tvivl om, hvad arbejdsbetingelserne er for de udenlandske arbejdere. Det forslag lægger også rammerne for retten til at konflikte mod udenlandske firmaer, slog Claus Hjort Frederiksen fast.

Han mente heller ikke, at der blev problemer med ILO’s særlige konvention om offentlige udbud. Han var her tæt på EU-kommissionens argumentation om, at den særlige tyske Rüffert-sag var speciel, fordi Tyskland ikke havde ratificeret den særlige konvention 94. Det har Danmark.

- Lad mig til slut sige: Som jeg har sagt det før, kollektive aktioner er udført for at beskytte arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedets parter og deres medlemmer. Det er ikke det samme som protektionisme. Den danske praksis er  ikke indført om natten for at indføre en form for protektionisme. Den praksis er udviklet gennem 100 år og med fokus på rene hjemlige situationer, sagde Claus Hjort Frederiksen.

Han afviste, at der var behov for ny lovgivning i EU. Men der var behov for bedre forståelse mellem de forskellige instanser. Derfor lagde han op til en dialog mellem de berørte i et udvalg.

Også Luxembourgs arbejdsminister, François Biltgen, advarede mod at åbne for ændringer af EU-direktivet om udstationering. Lukker man op for det, ved man ikke, hvad der kommer ud af det, mente han ifølge den svenske fagbevægelses portal, fackligt.eu.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.