Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.04.08 Professor Jens Kristiansen: Nødvendigt at tilpasse konfliktret efter EU-dom

16. Apr. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Professor i arbejdsret ved Københavns Universitet, Jens Kristiansen, har i tidsskriftet Juristen foretaget en omfattende analyse af EF-dommen i den svenske Vaxholm-sag, hvor domstolen underkendte konfliktretten i en konkret sag med udenlandske byggearbejdere involveret.

Trods en vis usikkerhed om dommens principielle rækkevidde, mener Jens Kristiansen, at dommen kan gøre det nødvendigt at tilpasse konfliktpraksis over for udenlandske virksomheder, der udfører midlertidigt arbejde i Danmark.

Dommen er også en naturlig anledning til at overveje, om der kan være mere hensigtsmæssige måder at forebygge social dumping på end den nuværende aftale- og konfliktmodel, skriver professoren.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.