Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

08.02.08 Europa-udvalget kræver klarhed om Vaxholm-dom

08. Feb. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Regeringen er blevet enig med arbejdsmarkedets parter om at iværksætte et udredningsarbejde, hvor arbejdsmarkeds parter, myndighedsrepræsentanter og uvildige eksperter nærmere skal analysere konsekvenserne af EF-domstolens afgørelser i to sager af betydning for det nordiske arbejdsmarked og den danske model, Vaxholm-sagen og Viking-sagen.

Det fremgik af udtalelser fra beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, (V) da han torsdag var i samråd med Folketingets Europa-udvalg bistået af Arbejdsmarkedsudvalget.

Han forestillede sig et udvalgsarbejde med deltagelse fra LO, FTF, AC samt arbejdsgivernes organisationer, Beskæftigelsesministeriet, Justitsministeriet samt Udenrigsministeriet samt en række EU- og arbejdsmarkedseksperter, der ikke blev specificeret nærmere.

Beskæftigelsesministerens redegørelse i Europa-udvalget er ledsaget af en skriftlig redegørelse, der kan læses her.

Beskæftigelsesministeren siger, at dommen i Vaxholm-sagen kan få betydning for reglerne på det danske arbejdsmarked. Det er primært spørgsmålet, om kravene til en udenlandsk arbejdsgiver efter Vaxholm-dommen kan gå ud over en fastsat mindsteløn, og det er spørgsmålet om gennemsigtigheden af de krav, der stilles til en udenlandsk arbejdsgiver.

Beskæftigelsesministeren fremhævede igen og igen, at kerne i EF-domstolens afgørelse er, at den konkrete sag stillede den udenlandske arbejdsgiver over for en række uigennemsigtige lønkrav.

Vaxholm-dommen blev beskrevet af eu-fagligt 18. december 2007. Ved at følge linken til artiklen kommer du også videre til selve dommen og de mange reaktioner samt en henvisning til den anden dom, nemlig Viking-sagen.

Formanden for Europa-udvalget, socialdemokraten Svend Auken, beklagede, at Beskæftigelsesministeriet først nu gik i gang med det omfattende udredningsarbejde, der allerede blev bebudet efter de to dommes afsigelse i december – Viking-dommen den 11. december og Vaxholm-dommen den 18. december. Han beklagede, at ministeren talte om et resultat af udredningsarbejdet inden sommerferien, for udvalgsformanden mente, at det burde foreligger meget før, og måske også inden Folketinget ved 3. behandling giver sin tilslutning til Lissabon-traktaten.

Det fremgik af samrådsdrøftelserne, at Svend Auken fik støtte fra SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti i spørgsmålet om at få afklaret udvalgsarbejdet, inden man siger ja til Lissabon-traktaten. Hvis der bliver behov for at forhandle med EU for at tydeliggøre sikringen af den danske model på arbejdsmarkedet, er vilkårene for en sådan forhandling langt bedre i en situation, hvor Lissabon-traktaten ikke er endelig godkendt i Danmark.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, sagde at målet med udvalgsarbejdet er

  • At undgå social dumping
  • Fastholde den danske model og konfliktretten
  • Overholde EU-retten som den ser ud efter dommen i de to sager

Beskæftigelsesministeren erkendte, at han hellere havde set en domsafgørelse, der havde fulgt den danske regerings indlæg, men at ” alle parter nu må vise vilje til at bevare den danske konfliktret”. Han understregede adskillige gange, at der var en sådan forskel på dansk og svensk konfliktret, at der var behov for et omfattende udredningsarbejde.

Enhedslistens Line Barfod og SF’eren Anne Grethe Holmsgaard ville sammen med Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti havde ministeren til at sige, at der ikke alene skulle være tale om at tilpasse danske regler til tilstanden efter dommene, men at der også kunne blive tale om at bede om ændringer i EF-reglerne.

Claus Hjort Frederiksen svarede i flere omgang, at udredningsarbejdet måtte vise vejen, men sagde dog til sidst, at der kan blive tale om at reagere både på EU-plan og på hjemligt plan.

Spørgsmålet om Vaxholm-udredningen skulle have eller få betydning for Danmarks ratifikation af Lissabon-traktaten var ifølge beskæftigelsesministeren ikke hans men udenrigsministerens bord.

En række af udvalgets medlemmer gav efterfølgende over for medierne udtryk for, at Lissabon-traktaten ikke vil blive godkendt i Folketinget før der er klarhed over den danske model. Klarheden gælder især spørgsmålet om der skal forhandles med EU-kommissionen eller de øvrige lande, fordi forhandlingssituationen så vil være bedre, hvis man holder Lissabon-traktatens godkendelse som ”gidsel”.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.