Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

06.05.08 Svensk LO kræver regeringen ind i Laval-sag

06. May. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det svenske LO kræver, at den svenske regering nu kommer med et bud på, hvordan den agter at løse problemer på det arbejdsmarkedet, efter EF-domstolen i december skabte tvivl om de svenske overenskomster og udstationeringsdirektivet. I en kronik i Europaportalen skriver den svenske LO-formand og formand for den europæiske fagbevægelse, EFS, Wanja Lundby-Wedin, at mange af problemerne kan løses i Sverige, men at der er forhold, der rækker ud over de svenske grænser og må løses i Europa.

”Nu er der behov for, at regeringen tager stilling og taler et klart sprog,” skriver Wanja Lundby-Wedin.

Svensk LO accepterer ikke EF-domstolens fortolkning af udstationeringsdirektivet, og at markedet og den fri bevægelighed vejer mere end de grundlæggende rettigheder for de svenske og europæiske lønmodtagere. Den faglige landsorganisation finder det uacceptabelt, at udstationeringsdirektivet efter LO’s opfattelse fortolkes, så ”lige løn for lige arbejde” erstattes med ”laveste løn for lige arbejde”.

”Alle kræfter må nu forenes for at gøre alt, som er nødvendigt, for at begrænse konsekvenserne af Laval-dommen”, skriver LO-formanden.

Som i Danmark er et udvalg også i Sverige i gang med at fortolke dommen og dens konsekvenser. Arbejdsmarkedets parter er med i arbejdet, og LO hilser arbejdet velkomment. Men Wanja Lundby-Wedin finder, at regeringen allerede nu bør melde ud, hvordan den vil forsvare lighedsprincippet på det svenske arbejdsmarked.

”EF-domstolen er nu slået ind på en vej, hvor løn- og ansættelsesvilkår er et konkurrencemiddel i Europa. EU’s økonomiske dimension går forud for den sociale dimension,” skriver LO-formanden, der beklager, at de grundlæggende rettigheder såsom strejke og forhandlingsret reduceres i forhold til den fri bevægelighed.

Hun finder, at Lissabon-traktaten styrker lønmodtagernes interesser i og med, at den har sit afsnit om rettigheder og herunder de faglige. Men den europæiske fagbevægelse vil gå ind for, at landene underskriver en særlig social protokol, der sikrer, at EU består både af en økonomisk og social dimension, og at konkurrence ikke er et mål i sig selv, men et middel til at sikre velfærd for alle.

Wanja Lundby-Wedin retter flere spørgsmål til den svenske arbejdsminister bl.a.:

Støtter han EFS’s forslag?

Vil han agere for at genoprette balancen mellem den fri bevægelighed og de grundlæggende rettigheder?

Er han parat til at ændre udstationeringsreglerne?

Arbejdsminister Sven Otto Littorin (m) har foreløbig afvist at svare.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.