Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

01.06.08 EFS-leder kræver "Laval-sikker" traktat i EU

01. Jun. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Generalsekretæren for den europæiske fagbevægelse, John Monks, står fast på, at Lissabon-traktaten må forbedres, så den sikrer mod gentagelser af tre domme ved EF-domstolen, der er gået fagbevægelsen imod. På det svenske LO's kongres i Stockholm sagde John Monks lørdag ifølge de svenske fagbevægelsers EU-portal og den svenske Europaportalen, at der bør tilføjes en særlig protokol til Lissabon-traktaten, der sikrer, at den fri bevægelighed ikke tæller mere end faglige rettigheder som retten til at forhandle overenskomster og retten til at konflikte.

- Det sammenfaldende ved de tre domme er, at de synes at tillægge principperne om fri bevægelighed højere, sagde John Monks.

Han forestillede sig, at protokollen kunne komme med, når Lissabon-traktaten efter hans opfattelse formentlig måtte justeres om et par år.

Den svenske Laval-sag om byggeriet i Vaxholm unden for Stockholm fik stor omtale på LO-kongressen. Sagen, blev også berørt af den internationaæle sekretær for det estiske LO, Liina Carr, der gik imod, at man inddrog den sag i en større diskussion om EU og den ny traktat. Flere delegerede på LO-kongressen har kæmpet for, at den bliver brugt som pressionsmiddel, så traktaten først kan vedtages, når EU har garanteret, at strejkeretten gælder også over for udenlandske firmaer.

- Vaxholm var et klassisk eksempel på social dumping, men at sige nej til Lissabon-traktaten hjælper ikke, tværtimod, sagde Liina Carr, og talte dermed imod blandt andre formanden for byggearbejderne i Stockholm, Johan Lindblom.

Liina Carr mente, at netop Lissabon-traktaten giver en bedre beskyttelse end den nuværede mod nye domme, der går fagbevægelsen imod, fordi den har et afsnit om de grundlæggende rettigheder.

- Det drejer sig imidlertid ikke bare om en tekst til en traktat, men lige så meget om politisk vilje, sagde Liina Carr.

Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, Svend-Erik Österberg, siger til Europaportalen, at partiet ikke ser nogen grund til, at Lissabon-traktaten bliver ratificeret hurtigt i Sverige. Han mener, at det fint kan vente, til man ser, hvad der sker med i den videre debat om Vaxholm-sagen.

LO-kongressen vedtog søndag, at LO ikke går ind for en folkeafstemning om traktaten, som nogle delegerede lagde op til.

Kongressen genvalgte som ventet Wanja Lundby-Wedin til formand. Hun er også formand for den europæiske faglige samling, EFS.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.