Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

03.06.08 Svensk LO: Nej til EU-traktat før Vaxholm-afklaring

03. Jun. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det svenske LO opfordrer regeringen til at vente med at ratificere den ny Lissabon-traktat, før der er en afklaring på betydningen af EF-domstolens dom i den såkaldte Vaxholm-sag. Den svenske regering undersøger for tiden, hvad dommen betyder for det svenske arbejdsmarked, og LO finder, at det arbejde skal være færdigt, før Sverige tager endelig stilling til traktaten.

Det tog flere timer, før de delegerede på kongressen i Stockholm blev enige om teksten, der anerkender, at Lissabon-traktaten fører til forbedringer for de europæiske lønmodtagere. Kongressen beklager dog samtidig, at EF-domstolen med tre domme sætter den fri bevægelighed op mod de sociale rettigheder. De afgørelser svækker lønmodtagernes muligheder for at sikre gode løn- og arbejdsforhold.

På kongressen var det især forbund i byggebranchen, som talte for at koble ratificeringen af traktaten sammen med undersøgelserne af Vaxholm-dommen. Fra arbejdsgiverne lød der ifølge Europaportalen hurtig kritik af at kæde de to spørgsmål sammen.

Formanden for forbundet Byggnad, Hans Tilly, erkendte da også, at sammenhængen kunne diskuteres. Men han mente, at LO med udtalelsen sendte et klart signal til arbejdsministeren. LO ønsker at lægge et pres på ministeren for at få en hurtigere afgørelse af, hvad betydningen af dommen er.

- Jeg er ikke sikker på, at arbejdsministeren har så stor interesse i at løse problemerne efter Vaxholm-dommen, siger Hans Tilly til portalen.

Den svenske rigsdag skal ratificere Lissabon-traktaten i løbet af efteråret. Det er usikkert, hvornår afklaringen af følgerne af Vaxholm-dommen er klar. LO mener, at en sådan traktat skal have størst mulig støtte, og det får den kun, hvis forholdene om arbejdsmarkedet er på plads.

LO vil arbejde for, at de svenske overenskomster gælder på arbejdsmarkedet, så udenlandske arbejdere følger værtslandets aftaler, og at den svenske model for arbejdsmarkedet med en høj grad af overenskomster opretholdes.

LO vil også arbejde for, at den frie forenings- og forhandlingsret sikres, og retten til at konflikte for at opnå overenskomster garanteres i EU.

Kongressen vedtog i den forbindelse, at udstationeringsdirektivet på længere sigt ændres, så de sociale og faglige rettigheder for de europæiske lønmodtagere sikres.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.