Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

23.05.07 Svensk aktionsret fik støtte af EF-domstolens generaladvokat

23. May. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Udtalelse om VAXHOLM/LAVAL-Sagen: Onsdag formiddag fik den europæiske fagbevægelse de første tegn på, hvordan aktionsrettens møde med EF-systemet vil gå. Generaladvokaten, der i dag afleverede sit forslag til EF-domstolens afgørelse er overvejende positiv, men han overlader centrale spørgsmål til den svenske arbejdsmarkedsdomstol.

Han siger, at aktionsretten kan bruges til at opnå en kollektiv overenskomst, også når det drejer sig om et udenlandsk firma, der er kommet til Sverige for at bruge EF-rettens frie bevægelighed for tjenesteydelser.

Denne EF-ret er ikke til hinder for, at faglige organsationer ved hjæp af kollektive kampskridt i form af en blokade eller en sympatiaktion forsøger at tvinge en leverandør af tjenesteydelser fra en anden medlemsstat til at tiltræde, der er fastsat ved den kollektive overenskomst.

Så vidt så godt, men generaladvokaten føjer til, at disse kampskridt skal være begrundet i formål af almen interesse såsom beskyttelse af arbejdstagerne og kampen mod social dumping. Men aktionsretten må ikke bruges uforholdsmæssigt stærkt i forhold til at opnå disse mål.

Om aktionerne i Sverige var forholdsmæssige er det nu op til den svenske arbejdsret at bedømme, siger generaladvokaten. Det, der skal lægges vægt på, er, om de kampskridt, man brugte, tog sigte på at forbedre vilkårene for de udstationerede arbejdere fra Letland.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.