Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

23.05.07 Uklar EF-vurdering af aktionsretten på tværs af grænser

23. May. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Udtalelse om Viking-sagen: Generaladvokaten ved EF-domstolen har onsdag forslået EF-domstolen en afgørelse i den såkaldte Viking-sag, der på den ene side anerkender aktionsretten, men på den anden side meget tydeligt siger, at aktionsretten ikke kan bruges til forskelsbehandling:

”Kollektive kampskridt, der imidlertid har til virkning at opdele arbejdsmarkedet og at forhindre ansættelsen af sømænd fra visse medlemsstater for at beskytte arbejdspladserne for sømænd i andre medlemsstater, rammer lige i hjertet af det princip af forbud mod forskelsbehandling, som det fælles marked hviler på”, hedder det i generaladvokatens udtalelse, der ikke binder EF-domstolen, men er et forslag til afgørelse.

Generaladvokaten mener, at fællesskabsretten ikke skal acceptere at beskytte visse fagforeningers forhandlingskraft på bekostning af andre foreningers interesse – det vil være en opdeling af det fælles marked.

Men, afgørende i udtalelsen er, at generaladvokaten lægger det op til den nationale domstol at afgøre, om de forskellige fagforeninger havde frihed til at vælge om de ville støtte den aktion, der blev iværksat af det internationale transportarbejderforbund. Havde de det, er der ingen risiko for denne konkurrence mellem faglige organisationer, der opdeler markedet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.