Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

18.12.07 Reaktioner på VAXHOLM-dommen

18. Dec. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Svensk LO mener, at problemet i dommen skyldes den svenske udliciteringslovgivning, og LO-formand Wanja Lundby-Wedin opfordrer til ændringer i den svenske lov

Den svenske arbejdsgiverorganisation Svenskt Näringsliv hilser dommen velkommen. Dommen slår efter organisationens mening fast, at udenlandske og svenske virksomheder skal behandles ens.

*

Formanden for det europæiske socialistiske parti, Poul Nyrup Rasmussen er dybt frustreret over Laval-dommen. Son den europæiske fagbevægelse finder også han, at det bryder med det sociale Europa og den svenske model for arbejdsmarked, som er højt besunget.
- Europa-kommissionens formand, José Manuel Barroso har talt så meget om det sociale Europa. Det er nu vigtigt at vise, hvad man mener med det. Der er nu noget arbejde at udføre for at undgå de negative konsekvenser af denne afgørelse.

Også Poul Nyrup Rasmussen gør opmærksom på, at den svenske model for samarbejde mellem fagbevægelsen og arbejdsgiverne er en af grundene til, at Sverige er et af de mest konkurrencedygtige lande i verden. Derfor er det helt uforståeligt, hvordan domstolen kan komme til en afgørelse, der skaber usikkerhed også og det succesfulde svenske overenskomstsystem.

Ole Christensen (S), medlem af Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg, kaldte på sin hjemmeside dommen for tåget. Han er skuffet over, at dommen skaber usikkerhed om den danske model for arbejdsmarkedet. - Sagen går på mange måder imod det svenske bygningsforbund, men jeg tror ikke den får betydning for danske forhold. Domstolen har dog givet næring til usikkerhed, og det er galt nok i sig selv. Derfor forstår jeg også godt dem, der siger, at det her kan være rigtig alvorligt, siger Ole Christensen.Eksperternes bedømmelse

Eksperterne er uenige om den svensk dom, skriver 3F. Vaxholm-dommen vil i et eller andet omfang få betydning for det danske arbejdsmarked, men juristerne er ikke enige om rækkevidden. 3F har fået reaktioner fra Jens Kristiansen, juraprofessor ved Københavns Universitet, Ruth Nielsen, professor ved Handelshøjskolen i København, Ole Hasselbalch, professor ved Handelshøjskolen i Århus og arbejdsmarkedsforsker ved FAOS, cand.jur. Klaus Pedersen.

DRs radioprogram Orientering interviewede tirsdag jurist i Dansk Arbejdsgiverforening, Flemming Dreesen og talsperson for Attack Danmark, Kenneth Haar. Senere tirsdag kom jurist og tidligere Bruxelles-korrespondent for DR Poul Smidt med en bedømmelse i DR2-programmet Deadline.


Kommentarer fra danske organisationer

LO: LO fortsætter kampen for bedre løn- og arbejdsvilkår. EF-domstolens afgørelse i dag i Vaxholm-sagen giver ikke anledning til at ændre praksis – Vi vil aldrig acceptere, at hverken udenlandske eller danske virksomheder forsøger at undergrave de rettigheder, vi har brugt mere end 100 år på at opbygge. Derfor er det meget positivt, at dommen slår fast, at strejkeretten er intakt, siger Harald Børsting.

3F siger i en reaktion om dom, at dommen fastslår, at konfliktretten er en grundlæggende rettighed i EU-samarbejdet men med begrænsninger på. - Det er noget mudder, siger John Larsen, formand for Byggegruppen i 3F, i en første umiddelbar kommentar til dommen. - Det er godt, at dommen slår fast, at blokader og sympatikonflikt er en grundlæggende rettighed, men det er helt uacceptabelt, at der med dommen er lavet begrænsninger på, hvad der kan konfliktes om, når det gælder udenlandske virksomheder og uklarhed, hvor langt man kan gå for at opnå ens vilkår for egne og udenlandske virksomheder. Det vil betyde, at der kommer til at gælde forskellige regelsæt for danske og udenlandske virksomheder.

3F skriver også, at dommen får Enhedslisten til at kræve Beskæftigelsesministeren i samråd. - Det er rystende, at EF-domstolen underkender den faglige aktionsret i den konkrete sag, siger Enhedslistens Line Barfod.

EF-dom stiller spørgsmål ved EU-deltagelse, mener det københavnske Byggefagenes Samvirke, som siger, at der nu er Fribyttertilstande på EU-arbejdsmarkedet.

Svensk nederlag i Lavalsagen, siger BAT-kartellet. "Hvor generaladvokaten i maj måned sagde ”skik følge eller land fly”, så har EF-domstolen valgt at sige, at hvis ikke det står i udstationeringsdirektivet, så kan man ikke gennemføre en konflikt for at få en overenskomst. Det eneste positive er, at EF-domstolen trods alt fastslår, at konfliktretten er en fundamental ret, men imidlertid udhules denne ret på væsentlige områder".

FTF: Kollektive kampskridt stadig en grundlæggende rettighed efter EU-dom. "Med dommen er der opstået usikkerhed om, hvorvidt dette princip fortsat kan håndhæves fx ved at iværksætte lovlige kollektive kampskridt”, siger FTF-formand Bente Sorgenfrey. ”Det er nok vigtigt at notere sig, at det fremgår af dommen, at der er tale om en meget specifik afgørelse tæt rettet mod den konkrete sag i Sverige. Umiddelbart er der ikke noget der tyder på, at der ikke fortsat i Danmark kan bruges kollektive kampskridt for at sikre, at de nationale overenskomster og aftaler overholdes".

AC notat: Ifølge EF-domstolen aktionerede de svenske bygningsarbejdere på et så uklart grundlag, eftersom det lettiske byggefirma Laval ikke kunne få klarhed over sine forpligtelser med hensyn til mindsteløn.

Laval-dom forenelig med dansk praksis, siger Dansk Arbejdsgiverforening. Kernen i dommen er, at udenlandske firmaer ikke skal have dyrere overenskomst end andre.

Dansk Byggeri kalder det En overraskende dom. - Men afgørelsen vil sandsynligvis ikke få de store konsekvenser i forhold til de sager i byggeriet, hvor udenlandske virksomheder bliver bedt om at tiltræde de generelle overenskomster. Det er værd at notere, at det ifølge dommen ikke er foreneligt med fællesskabsretten at tvinge en udenlandsk virksomhed til en dyrere overenskomst end de generelt gældende, lyder det fra direktør Børge Elgaard, Dansk Byggeri.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.