Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

12.12.07 Reaktioner på VIKING-dommen

12. Dec. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den finske Arbejdsrets-ekspert, professor Niklas Bruun læser dommen som en sejr for fagbevægelsen. – Strejkeretten er en del af EU's retsorden. Så tydeligt er det aldrig sagt før. Se også hans artikel om sagen i Tidsskriftet EU & Arbetsrätt.

Udtalelsen falder til den finske avis Hufvudstadsbladet, der også citerer repræsentanter for Viking-rederiet, som mener at de har vundet eller i hvert fald kan bruge dommen til at gøre tingene rigtigt, når de næste gang skal registrere en færge. Læs den finske avis her.


FAOS-forsker Klaus Pedersen i kommentar: Dommen synes ikke at have nogen særlig betydning for Danmark. Adgangen til at konflikte for at bevare arbejdspladser godkendes ikke efter dansk arbejdsret, og kravene om rimeligt fagligt mål og proportionalitet ved sympatikonflikter gælder allerede.

Det finske sømandsforbund udtrykker tilfredshed med dommen i Viking-sagen. Sømandsformanden Simo Zitting glæder sig over, at retten til at strejke anses som en grundlæggende rettighed i EU.

-Vi har ret til at strejke, men vi må følge nogle regler og målet må være at værne om de ansattes rettigheder, siger han ifølge den svenske avis Dagens Nyheter.

Den finske formand hæfter sig ved, at det er en britisk og ikke en finsk domstol, der får det sidste ord i sagen om strejkevarslet. Artiklen i Dagens Nyheter findes her.

-Vi lægger vægt på, at EF-domstolen nu siger, at retten til kollektive kampskridt, herunder strejkeretten, er en fundamental rettighed, som udgør en integreret del af fællesskabslovgivningen, siger det internationale transportarbejderforbunds generalsekretær David Cockcroft.

Thompsons, der er Storbritanniens førende advokatfirma for fagbevægelsen, siger ifølge Financial Times, at EF-domstolens understregning af retten til strejke er velkommen. Financial Times-omtalen her.

Europæisk fagbevægelse hilser dommen velkommen. Dommen viser, at retten til kollektive aktioner står over etableringsfriheden, påpeger generalsekretær John Monks, som dog gerne havde set en klarere dom m.h.t. overnationale faglige rettigheder.

Faglige aktioner er en grundrettighed i EU, hedder det i reaktionen fra formanden for dansk LO, Harald Børsting. EF-domstolen har i dag i en principiel sag slået fast, at retten til faglige aktioner er en grundlæggende rettighed i EU-samarbejdet. LO er tilfreds med kendelsen.

FTF glæder sig i en udtalelse over, at EF-domstolen bakker op om faglig kamp. Organisationen peger på, at Domstolens afgørelse betyder, at en virksomhed ikke bare kan etablere sig frit for at opnå de billigste vilkår inden for EU.

Et notat fra AC siger, at restriktioner for etableringsfriheden efter dommen kun kan være tilladt, hvis de "forfølger et legitimt mål, såsom beskyttelsen af arbejdstagere, hvis de kollektive kampskridt ikke går videre end, hvad der er nødvendigt for at opnå det forfulgte formål, og at fagforeningerne ikke rådede over andre midler, der var mindre indgribende i etableringsfriheden, for at sikre, at de kollektive forhandlinger ville lykkes, inden de kollektive kampskridt blev indledt".

Dansk Metal hilser dommen velkommen. "Det indre marked er en kæmpe fordel for Danmark og truer ikke vores arbejdsmarkedsmodel" siger EU-chef Jens Boe Andersen, Dansk Metal.

Socialdemokraten Ole Christensen (S), der sidder i Europa-Parlamentets udvalg for beskæftigelse finder overordnet, at EU freder den nordiske arbejdsmarkedsmodel:

Nu er jeg ikke jurist, men jeg læser dommen der hen, at når kollektive kampskridt er nødvendige for at beskytte arbejdspladser eller arbejdsvilkår, er det ok i forhold til EUs regler. Også selvom aktionerne gør det sværere for virksomhederne at etablere sig i andre lande.

Læs Ole Christensens pressemeddelelse her.

Søren Søndergaard, der er medlem af Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod Unionen, siger i en pressemeddelelse, at dommen åbner en ladeport for EU’s indblanding i aktionsretten, se pressemeddelelse.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.