Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Flexicurity og EU

13. Jan. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Beskæftigelsesministeriet kalder flexicurity for den gyldne trekant.

"Denne gyldne trekant af fleksibilitet, sikkerhed og aktiv arbejdsmarkedspolitik fungerer som en slags uskreven kontrakt mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. ”Flexicurity”-modellen virker kun med alle tre parters accept.

Fleksibiliteten består i lempelige regler for at ansætte og afskedige medarbejdere. Arbejdsgiverne i Danmark har således nemt ved at afskedige folk, når økonomien er for nedadgående, og omvendt let ved at ansætte folk, når det går godt.

Sikkerheden består i, at lønmodtagerne er sikret dagpenge eller kontanthjælp, hvis de mister deres job. Desuden består sikkerheden i den aktive arbejdsmarkedspolitik, som sikrer, at alle får et tilbud om enten job eller uddannelse".


Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.