Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.03.07 Forskere: EU bør lære af den danske model – som nu trues indefra

19. Mar. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Skal væksten i EU for alvor øges, så skal medlemslandene i højere grad benytte sig af filosofien i den danske model for arbejdsmarkedet. Derfor skal EU's vækststrategi - den såkaldte Lissabonstrategi – i højere grad basere sig på en aktiv beskæftigelses- og uddannelsespolitik, social tryghed samt en tættere inddragelse af arbejdsmarkedets parter, og ikke udelukkende fokusere på et mere fleksibelt arbejdsmarked.

Dette er en af konklusionerne i et fælles LO og FTF-projekt om Lissabonstrategien. Projektet er gennemført af det europæiske fagforeningsinstitut ETUI-REHS og den danske forskergruppe CARMA. Forskerne kommer i tre rapporter med en række konkrete forslag til, hvordan Lissabonstrategien kan bringes tilbage på sporet.

 

Kommentarer til rapporterne

I en kommentar til rapporterne siger LO-sekretær Harald Børsting:

 - Man kan ikke bare overføre erfaringerne fra Danmark til EU. De enkelte lande har deres egne traditioner. Men i Danmark har vi vist, at social tryghed og velfungerende arbejdsmarkeder ikke er hinandens modsætninger, men snarere er hinandens forudsætninger. Dette er en lære, som bør være en grundpille i EU's fælles strategi.

I en af rapporterne, der er udarbejdet af professor Henning Jørgensen, CARMA, er hovedkonklusionen, at den beskæftigelsespolitik, som den nuværende regering fører, er en trussel mod den danske flexicurity-model.

I en kommentar hertil siger FTF's formand Bente Sorgenfrey: 

- Vi kan desværre finde flere eksempler i regeringens politik på, at man er i gang med at save i de ben, den danske model og dynamikken på arbejdsmarkedet står på. Blandt andet kan vi pege på en manglende satsning på opkvalificering både over for ledige og beskæftigede. Det er vigtigt, at alle parter værner om den danske model.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.