Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

05.12.07 Ex-EFS-leder: Flexicurity et godt redskab

05. Dec. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det omdiskuterede begreb ”flexicurity” er et godt redskab til at modernisere samfundene. Men det kræver, at det benyttes rigtigt, mener formanden for EU’s beskæftigelseskomite, Emilio Gabaglio.

Gabaglio er tidligere generalsekretær for den europæiske fagbevægelse, EFS. Tirsdag var han i centrum, da EU-landenes beskæftigelsesministre vedtog en fælles udtalelser om flexicurity, som fulgte oplæg fra beskæftigelseskomiteen og komiteen for social beskyttelse.

Konklusionerne fastslår, at et fleksibelt arbejdsmarked med sikkerhed for de ansatte både skaber flere og bedre job og er et middel til at modernisere arbejdsmarkederne. På den måde styrker flexicurity et moderne arbejdsmarked med både en bedre tilpasningsevnen til nye forhold, bedre beskæftigelsen og også øget sociale samhørighed.

Kun få ministre tog ordet under debatten, men det var forventet, mener Emilio Gabaglio.

- Det er på møder under det portugisiske EU-formandskab, vi har haft debatten, og ikke mindst i beskæftigelseskomiteen. Men det, vi kom frem til, er et fornuftigt kompromis, siger den tidligere EFS-leder.

Han erkender, at der er faglige ledere og ikke mindst i hans hjemland Italien, der er skeptiske til det ny begreb og frygter, at det kun drejer sig om et fleksibelt arbejdsmarked, som arbejdsgiverne kan drage fordel af. Derfor understreger han også, at det er væsentligt, at konklusionerne ikke kun taler om, at der er en model for arbejdslivet eller blot en politisk strategi.

- Det er væsentligt, at arbejdsmarkedets parter er med, når ideerne til flexicurity bliver omsat konkret. Den sociale dialog mellem parterne er helt afgørende, og det er vi enige om, siger Emilio Gabaglio.

Konklusionerne peger da også på, at de europæiske parter i Europa i efteråret vedtog et papir med de udfordringer, som parterne ser i fremtiden. Til udfordringerne hørte netop flexicurity, som begge sider af forhandlingsbordet dermed anerkendte som et instrument for arbejdsmarkedet.

Reelt følger ministrene en række af de tanker, som parterne er enige om. Begge papirer taler om, at flexicurity både kan være en fordel for dem, der er i arbejde, og dem, der er holdt uden for arbejdsmarkedet. Uddannelse er afgørende for begge grupper.

- Det væsentlige er her også, at begrebet åbner for nye diskussioner om udviklingen af arbejdsmarkederne. Det kan være et konstruktivt værktøj, hvis det bruges rigtigt, siger Emilio Gabaglio.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.