Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

08.06.09 Social- og beskæftigelsesministre i nyt fremstød for flexicurity i EU

08. Jun. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landenes social- og beskæftigelsesministre sætter nyt fokus på et mere fleksibelt arbejdsmarked med sikre job for de ansatte. På et rådsmøde i Luxembourg vedtog de 27 landes ministre et oplæg om ”flexicurity i krisetider” til det kommende EU-topmøde. Oplægget siger, at flexicurity kan hjælpe landene ud af den globale krise, og også få arbejdsmarkedets parter skubbet frem i løsningen af konflikterne.

Oplægget til Det Europæiske Råd påpeger, at fyringer ikke er den eneste måde, virksomheder løser deres problemer på. Landene kan hjælpe kriseramte virksomheder ved at støtte alternativer til fyringer såsom, at virksomhederne indgår aftaler om fleksible ansættelser og midlertidige tilpasninger af arbejdstiden. Oplægget vil indgå i de kommende forhandlinger om et forlængelse af Lissabon-pocessen for vækst, beskæftigelse, konkurrenceevne og social samhørighed. Processen skal fornys til foråret.

På rådsmødet kom ministre med en række eksempler på, hvordan de hver især bekæmper krisen. Den særlige beskæftigelseskomite, EMCO, kom i maj med et oplæg til et møde mellem EU-formandskabet, de kommende to formandskaber, EU-kommissionen og parterne. Udvalget gav her eksempler på, hvordan en række lande havde indført særlige ordninger med ændringer af arbejdstid og fleksible arbejdsordninger. Ordningerne blev støttet på vidt forskellig måde i landene.

Flere lande har særlige ordninger for de hårdest ramte industrier såsom bilindustrien. Ministrene siger i deres oplæg, at forholdene ikke bliver de samme som før, når udviklingen vender. Derfor er det nødvendigt, at der satses på at få folk uddannet til andre job og styrke deres generelle kundskaber, så de bliver mere fleksible.

På rådsmødet var der generel enighed om politikken, men enkelte som den hollandske minister slog imidlertid ifølge fagligt.eu’s oplysninger kraftigt til lyd for, at der skelnes klart mellem en kortsigtet hjælp og en langsigtet. Krisen har allerede varet et stykke tid, og de kortvarige støtter må ikke udvikle sig til at blive generelle ordninger.

I konklusionerne hedder det også, at det må undgås, at landene støtter job og sektorer, der ikke er bæredygtige i længden. Passer landene ikke på med støtten, hindrer de nødvendige strukturændringer, som ministrenes lægger vægt på.

Rådsmødet lægger også op til at styrke den menneskelige kapital, få bedre offentlig jobformidling, fremme ligestillingen og sætte øget fokus på de unges ledighed.

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.