Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

23.05.07 LO på EFS-kongres: Flexicurity kræver stærke organisationer

23. May. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Faglige ledere fra en række lande tordnede mod et fleksibelt arbejdsmarked med sikkerhed for de ansatte, da den faglige sammenslutning, EFS, onsdag diskuterede social dialog og kollektive forhandlinger på sin kongres i Sevilla. EU-kommissionen og politikere i mange lande søger at sælge et nyt fleksibelt arbejdsmarked under navnet flexicurity, og det begreb bliver ofte forbundet med det danske arbejdsmarked, som EU-kommissionen, politikere og arbejdsgivere i en række lande nu forsøger at kopiere.

LO’s næstformand, Tine Aurvig-Huggenberger, afviste i sin tale til kongressen, at det var en let sag at indføre fleksicurity. Hun fandt begrebet uklart, og at mange misbrugte det.

- Begrebet flexicurity er blevet et modeord i EU. Ingen ved, hvad det præcist betyder, sagde Tine Aurvig-Huggenberger.

Hun påpegede, at arbejdsgiverne bruger det til at komme af med de ansattes beskyttelse, så de kan hyre og fyre folk, når de ønsker det. For EU-kommissionen er begrebet noget, der handler om den enkeltes forhold, der kommer til at stå stærkere i forhold til de kollektive aftaler.

- Men for mig er flexicurity først og fremmest et velorganiseret arbejdsmarked, stærke faglige organisationer med evne og styrke til at presse arbejdsgiverne og politikerne, sagde Tine Aurvig-Huggenberger.

Det velorganiserede arbejdsmarked skaber de kollektive overenskomster, der er det bedste middel til at sikre en fair balance mellem fleksibilitet og tryghed. Uden det velorganiserede arbejdsmarked bliver der ikke skabt den balance.

Men det velorganiserede arbejdsmarked er der ikke på europæisk plan i dag. Tine Aurvig Huggenberger fandt derfor, at det må udvikles gennem den sociale dialog mellem de europæiske organisationer på arbejdsmarkedet.

- Vi skal udvikle og styrke den sociale dialog på alle niveauer. Men det er en lang og sej vej. Arbejdsgiverne er ikke interesseret, hvis de kan slippe uden om, påpegede Tine Aurvig-Huggenberger.

Derfor fandt hun, at der er brug for en aktiv EU-kommission, der kommer med forslag til flere regler for det europæiske arbejdsmarked.

- Ellers får vi aldrig lagt et tilstrækkeligt pres på de europæiske arbejdsgivere, så de kommer til forhandlingsbordet, sagde Tine Aurvig-Huggenberger.

Med flere aftaler og regler for det europæiske arbejdsmarked bliver der på længere sigt også brug for en instans, der kan tage sig af brud på aftalerne og reglerne eller fortolkning af dem. LO har nu støtte i EFS til, at man arbejder på at udvikle et supplerende arbejdsretligt system.

- Vi skal gradvist presse de modvillige arbejdsgivere til at acceptere bindende og forpligtende europæiske aftaler og autonome aftaler, som parterne selv tager initiativ til og selv gennemfører i overensstemmelse med deres nationale traditioner. Det kræver et supplerende tvisteløsningssystem, der skal afgøre, hvordan bindende europæiske aftaler skal forstås.

- Men et sådant system kan også anvendes til fortolkning af europæiske aftaler, som Ministerrådet har gjort til lov i hele EU såsom aftalerne om forældreorlov, deltidsarbejde og tidsbestemte kontrakter, sagde Tine Aurvig-Huggenberger.

Hun erkendte, at der er lang vej, før et sådant system er opbygget eventuelt som en særlig afdeling ved EF-domstolen.

- Ja, det kommer til at tage lang tid. Men jeg er stolt af, at vi i EFS er på forkant med udviklingen. Vi kan tænke langsigtet, sagde Tine Aurvig-Huggenberger.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.