Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.11.09 EU: Fire job tabes hver gang et skabes – Statsansatte fyres

16. Nov. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

September var en ny hård måned for det europæiske arbejdsmarked. Hver gang, der blev skabt et job, gik fire andre tabt, viser de indberetninger, som det europæiske center for omstrukturering modtager.

Flere job gik tabt end i månederne før. Især offentligt ansatte bliver nu ramt af krisen. Hele 85 procent af dem, der blev fyret, var ansat i den offentlige sektor. Især de offentlige administrationer skærer ned, og det rammer især franske embedsmænd. Men også transportsektoren, tele- og kommunikation og finanssektorerne blev ramt.

EU-kommissionens månedlige oversigt over arbejdsmarkedet ser dystert på udviklingen i arbejdsløsheden, der ventes at fortsætte langt ind i 2012. Den internationale valutafond, IMF, regner med, at ledigheden da er oppe på 12 procent mod 10 procent i år.

Samlet steg arbejdsløsheden i august med 236.000 personer, og den nåede dermed op på 21,9 millioner. Det er fem millioner flere end året før.

Alle 27 EU-lande er ramt, men krisen rammer hårdest i Spanien og de baltiske lande. Antallet af ubesatte job falder og lå i Storbritannien i august 2,7 procent lavere end tre måneder tidligere.

Det seneste år er de største ændringer i beskæftigelsen sket i bilindustrien. Den har tabt næsten 100.000 job. Opel bekendtgjorde alene 10.500 fyringer i Spanien. Maskinindustrien over 50.000, mens andre dele af metalindustrien har mistet knap 35.000 job.


Unge stadig uden job

De unge er dem, der er hårdest ramt af arbejdsløsheden. De tegnede sig også for 20 procent af den stigning i ledigheden, der var fra forrige sommer.

I august var der 5,2 millioner unge uden et arbejde i de 27 medlemslande. Det er en million flere end året før. Men i august faldt tempoet i fyringerne. Nu var det 10 procent af stigningen i ledigheden, der ramte de unge.


BusinessEurope: Nødvendigt at lægge produktionen om

De europæiske arbejdsgivere giver ikke kun krisen skylden for omlægninger i produktionen. Den var i gang, før krisen satte ind, påpegede generaldirektør Philippe De Buck, BusinessEurope, på EU-kommissionens forum for virksomhedsomlægninger, der blev holdt i Bruxelles i sidste uge.

Den øgede konkurrence, globaliseringen og den teknologiske udvikling havde allerede øget farten i omlægninger, da krisen satte ind.

Derfor kunne man heller ikke sige, at omlægningerne af produktionen automatisk var dårligt. Tidligere havde de skabt økonomisk udvikling og gode forhold for virksomhederne, og der blev skabt ti millioner job.

Men omlægningerne har nu sociale konsekvenser under krisen. Nu kæmper mange virksomheder også for livet, pointerede De Buck. Efterspørgslen efter varer og tjenester er faldende i verden som helhed. Derfor lægger mange virksomheder nu ikke produktionen om for at udvikle sig, men for at overleve.

- De gør det for at komme over nedgangen og forberede de bedre tider, sagde Philippe De Buck.

Han så den sociale dialog mellem parterne som et af de midler, der kan forbedre situationen.

- Den har været en effektiv vej at forklare grundene til ændringerne. Og takket være den har det skabt større forståelse for ændringerne, sagde Philippe De Buck.

Og omstruktureringerne vil fortsætte. Den globale øgede konkurrence især fra USA, Kina og Indien vil sammen med den teknologiske udvikling og overgangen til nye energiformer tvinge virksomheder til at tilpasse sig nye tider.

Arbejdsgivernes svar er, at arbejdsmarkederne må tilpasses. De ansatte må i højere grad være fleksible, så de udvikler sig og kan passe ind i de nye job, der kommer.

- Arbejdernes ”chance” på arbejdsmarkedet afhænger af deres evne til at tilpasse sig og have kompetencer til de nye job. De afhænger også af deres kapacitet og villighed til forandring, sagde Philippe De Buck. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.