Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Ny EU-grønbog: Omstillinger i virksomheder koster job

18. Jan. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

18.01.2012 Virkomheder har i de seneste ti år været ude for store omlægninger, og de koster job i de fleste tilfælde. Alene fra 2002 til 2010 registrerede Den Europæiske Overvågning af Omstruktureringer over 11.000 omlægninger, der kostede to job for hvert job, der blev skabt. Tabet af job steg de seneste år og forventes stadig at stige. Med en ny grønbog ønsker EU-Kommissionen at få virksomheder, faglige organisationer og andres bud på, hvordan omstruktureringer planlægges, så de giver de bedste resultater og får færrest uheldige følger.

EU-kommissær László Andor siger i forbindelse med præsentationen af grønbogen, ”Omstruktureringer og foregribelse af forandringer: Hvilken lære kan vi drage af den økonomiske krise?”, at det er nødvendigt at forstå grundene til, at nogle omlægninger i visse lande og sektorer har haft bedre resultater end andre. Mange midler er anvendt, og Kommissionen peger blandt andet på nedsat arbejdstid. Men Kommissionen ønsker også at se på, hvilke krav der stilles til jobbene i fremtiden og dermed de ansatte.

- Vi ønsker også at undersøge, hvordan vi bedst kan forudsige de fremtidige behov for beskæftigelse og kvalifikationer, især på baggrund af de nye udfordringer og voksende sociale uligheder EU-landene imellem. Sidst, men ikke mindst, vil vi se på, hvordan de sociale konsekvenser af omstruktureringer kan begrænses, udtaler László Andor.

Kommissionen lægger vægt på at inddrage arbejdsmarkedets parter og styrke den sociale dialog. Den har netop spillet en rolle i en række omstruktureringer, der er forhandlet.

Resultatet af høringen, der løber frem til den 30. marts, bliver brugt som input i den kommende beskæftigelsespakke og indgå i den fornyede dagsorden for fleksicurity. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.