Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

22.01.08: Flexicurity op på uformelt rådsmøde

22. Jan. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det slovenske EU-formandskab tager det ny begreb flexicurity op, når beskæftigelses- og socialministrene mødes til et uformelt rådsmøde i Slovenien i næste uge. Formandskabet skriver i et oplæg til mødet, at det er afgørende at finde en balance mellem sikkerhed for de ansatte og det fleksible arbejdsmarked og lægger i den forbindelse vægt på, at der er et socialt sikkerhedsnet for borgerne.

- Der må være særlig opmærksomhed på, at der skabes gode job og sikkerhed for, at det kan betale sig at arbejde for alle lønmodtagere, hedder det i papiret.

Fleksible ordninger styrker arbejdsmarkedet, fordi de gør det nemmere at tilpasse arbejdsmarkedet til nye forhold, fjerner en række barrierer på arbejdsmarkedet og dermed også gør det nemmere at få svage grupper ind på arbejdsmarkedet, mener formandskabet. Politikken bliver yderligere styrket, hvis de forskellige politiske initiativer inden for økonomien, beskæftigelsen, det sociale område og uddannelsespolitikken bliver bedre koordineret.

Formandskabet er tilfreds med, at topmødet i december hyldede princippet om flexicurity og mener, at det nu drejer sig om at få det med i de kommende retningslinjer for vækst og beskæftigelse, som ministrene vedtager til foråret, og derefter i de nationale handlingsplaner, som landene udarbejder.

Tilfreds er formandskabet også med det afsnit om flexicurity, som parterne på det europæiske arbejdsmarked skrev ind i det fælles papir om kommende udfordringer, som de blev enige om før det uformelle topmøde i oktober.

Formandskabet hæfter sig især ved, at parterne peger på de unges og de ældres problemer med at få og bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet. Netop de to befolkningsgrupper ønsker slovenerne større fokus på i den kommende tid.

Især ældre kvinder har stadig en lav beskæftigelse i EU. Kun 34,8 procent er i arbejde, og dermed er det vanskeligt at nå det særlige mål i Lissabon-processen, der vil have de ældres beskæftigelse op på 50 procent i 2010.

For de unge uden uddannelse er det ekstremt svært at komme ind på arbejdsmarkedet. Derfor er uddannelse noget af det, som ministrene kommer til at diskutere i næste uge. Især er det et problem, at de unge piger, der ikke kommer i gang med en uddannelse, har meget dårlige job, hvis det lykkes dem overhovedet at finde et.

- Og for deltidsarbejde er der et stort gab: Procenten for de unge mænd er på 17,2 mens den for de unge kvinder er på 32,9 procent, hedder det.

På den baggrund fokuserer formandskabet på fire spørgsmål til mødet:

1. Hvordan kan begrebet flexicurity tilpasses, så det bliver rettet mod de unge og ældres situation?

2. Hvilken kombination af politikker har vist sig mest effektive for at sikre ligestillingen på arbejdsmarkedet?

3. Hvordan kan de sociale systemer tilpasses, så de bedre passer til de stigende udfordringer med og sammenhænge mellem arbejdsregler og den sociale beskyttelse?

4. Hvordan kan der tages særlige hensyn til de unge, de ældre og kvinderne, så de kommer bedre med på arbejdmarkedet?

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.