Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

22.11.06 Ansatte har nye behov for beskyttelse

26. Jan. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Udtalelse af LO-sekretær Marie-Louise Knuppert :
Nye former for ansættelser breder sig i et omfang som aldrig før. 40 procent af arbejdsstyrken i EU arbejder ikke under normale arbejdskontrakter, men er ansat i midlertidige stillinger, som vikarer, freelancere eller som mere eller mindre selvstændige, viser en såkaldt grønbog, som EU-Kommissionen sendte ud til høring onsdag.

Grønbogen viser samtidig, at ansatte ofte bliver hængende i de usikre job eller ryger ud af arbejdsmarkedet. Af dem, der i 1997 ikke havde en fast ansættelse, var 16 procent seks år senere i den samme situation. 20 procent var røget ud af arbejdsmarkedet.

– Det viser helt klart, at vi i fagbevægelsen skal være på vagt over for de nye former for ansættelser, der breder sig. Og det viser, at der er behov for det EU-direktiv om vikararbejde, som arbejdsgivere og en række lande i EU modsætter sig, siger LO-sekretær Marie-Louise Knuppert.

EU-Kommissionen lægger op til en drøftelse om de selvstændiges forhold. Det har længe stået klart, at mange selvstændige reelt er ansatte, men at firmaer behandler dem som selvstændige for at komme ud af de forpligtelser, der følger af at ansætte folk i faste job. Kommissionen opgør, at over 31 millioner i EU i 2005 arbejdede som selvstændige. Det er 15 procent af de beskæftigede.

– Netop de selvstændiges forhold er noget, vi må se nærmere på. Vi ved, at mange ansatte bliver presset til at arbejde som selvstændige, selv om de reelt kun arbejder for et firma og derfor faktisk er ansatte, siger Marie-Louise Knuppert.

LO-sekretæren påpeger, at det kommende fri marked for service og tjenester sætter yderligere fokus på de selvstændiges rolle. I dag ved man, at der blandt udstationerede er mange, der er selvstændige på papiret, men reelt er ansatte. Det kan tænkes at blive endnu mere udbredt med et frit marked for service og tjenester.

Kommissionen lægger med grønbogen op til en diskussion af, hvordan der sikres større fleksibilitet i ansættelser, og de ansatte samtidig har en sikkerhed på arbejdsmarkedet. Den danske model er her et mønster.

– Vi har gennem de sidste mere end 100 år opbygget et arbejdsmarked og en velfærdsmodel, som vi er kommet så langt med, at vi i dag ligger blandt de bedste i alle målinger af landes konkurrenceevner. Men det har været en lang faglig og politisk kamp. Derfor kan vi ikke bare overføre den danske model til andre lande. Det bliver ofte kun fleksibiliteten, der kommer i højsædet blandt politikerne. Derfor kan vi vente en hård debat om grønbogen i Europa i den kommende tid, siger Maria-Louise Knuppert.

For yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert, tlf. nr. 3524 6024.

Download LO's svar som pdf 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.