Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

20.04.07 Hjort: Pas på topstyring af arbejdsmarkedet

23. Apr. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
EU-kommissionen fik en meget direkte advarsel mod topstyret lovgivning på arbejdsmarkedet, da beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) fredag talte om det fleksible arbejdsmarked på en konference i Bruxelles.

EU-kommissionen er ved at samle trådene i en årelang debat om det fleksibele arbejdsmarked, hvor arbejdsgiverne kan hyre og fyre – hvis de ansatte nyder en høj grad af social beskyttelse - flexicurity.

I mange lejre er der udtrykt frygt for, at trylleordet skal bruges til at fjerne nogle landes meget lange opsigelsesvarsler uden at lønmodtagerne får noget til gengæld.

Den danske beskæftigelsesminister sagde på konferencen med over 400 deltagere, at EU-kommissionen i sit videre arbejde ikke bør anvise en model for hele EU.

- Kommissionen skal tage hensyn til landenes egne traditioner for at regulere arbejdsmarkedet. Med andre ord: Vi skal undgå top-down regulering, sagde Claus Hjort Frederiksen, der kun sad et par meter fra EU-kommissær Vladimír Špidla, der har ansvaret for beskæftigelse og sociale spørgsmål.

Beskæftigelsesministeren sagde desuden, at ”set med danske øjne er en aftalebaseret regulering en langt mere fleksibel reguleringsform end regulering via direktiver og love.”

Claus Hjort Frederiksen sagde, at Danmark bakker fuldt og helt op om EU-strategien for vækst og beskæftigelse, den såkaldte Lissabon-strategi.

- Det er vores erfaring, at fleksibilitet og bæredygtig social udvikling er hinandens forudsætninger – ikke hinandens modsætninger.

Claus Hjort Frederiksen påpegede, at i debatten om social sikkerhed har vi næsten glemt forudsætningen for, at vi har noget at give – nemlig den økonomiske vækst. Det kræver øget fleksibilitet og omstilling på arbejdsmarkedet, hvis Europa skal klare sig i globaliseringen.

- Derfor skal vi huske, at flexicurity har to led: Tryghed for lønmodtagerne og frihed til virksomhederne. Ingen af dem kan stå alene, sagde Claus Hjort Frederiksen.

Flexicurity-debatten bølger mange steder i Europa. Konferencen i Bruxelles var arrangeret af EU-kommissionen, der vil samlede trådene til juni. Her udsender Kommissionen en såkaldt Meddelelse med anbefalinger til lovgivning i de enkelte lande, men næppe med forslag til EU-reulering. Senere på året skal Ministerrådet med de 27 landes beskæftigelsesministre forholde sig til Kommissionens udspil.

*

Udvalget om beskæftigelse og sociale anliggender i Europa-Parlamentet gennemførte onsdag den 21. marts en såkaldt mini-høring, der skulle skaffe udvalgets medlemmer det første overblik i debatten om flexicurity. Parlamentet skal udtale sig som et bidrag til Kommissionens grønbog om arbejdsret. En omtale af høringen med en mere dybtgående omtale af flexicurity-debatten kan læses her. Her findes der også en række yderligere links, bl.a. til LO’s høringssvar i debatten.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.