Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

01.11.06 Fagligt opgør om EU-love

05. Jan. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch  
Den europæiske fagbevægelse, EFS, og arbejdsgivernes UNICE angriber EU-kommissionen fra hver sin side, efter Kommissionens top har forkastet et debatoplæg om nye forslag for det europæiske arbejdsmarked. Oplægget har været ventet gennem flere måneder, men blev angiveligt på et møde i sidste uge forkastet af formanden, José Manuel Barroso, og den stærke tyske viceformand, Günter Verheugen.

Både Barroso og Verheugen ønskede ændringer i det oplæg, Kommissionens generaldirektorat for beskæftigelse og sociale forhold kom med. Oplægget, der er sivet fra Kommissionen, burde ifølge Kommissionens top i højere udstrækning lægge op til et mere fleksibelt arbejdsmarked.

I den europæiske fagbevægelse, EFS, finder vicegeneralsekretær Maria-Helena André, at det er utroligt, at Kommissionen igen udskyder debatoplægget. Hun forstår samtidig ikke kritikken af, at det ikke i tilstrækkelig grad lægger op til yderligere fleksibilitet på arbejdsmarkedet.

- Det er jo tilsyneladende hele baggrunden for papiret, netop at Kommissionen ønsker større fleksibilitet, siger Maria-Helena André.

Hun finder det slående, at Kommissionens top stopper oplægget samtidig med, at det er sluppet ud, at arbejdsgivernes UNICE i et brev til Barroso tager skarp afstand fra det. I brevet skriver UNICE, at oplægget giver et negativt billede af en række af de nye fleksible former for job såsom kontraktarbejde og job som selvstændige.

UNICE finder, at der ikke er behov for nye EU-regler for de nye former for job. Det vil efter arbejdsgivernes mening blot gøre arbejdsmarkedet mindre fleksibelt og dermed trække vækst og beskæftigelse i den gale retning.

I EFS er opfattelsen til gengæld, at der netop er behov for at beskytte ansatte, der arbejder under de atypiske arbejdsforhold som vikarer og nu også selvstændige.

Ifølge Kommissionens papir arbejder i dag knap hver anden i de 25 EU-lande som selvstændige eller uden af have en normal arbejdskontrakt. Folk i atypiske job fortsætter ofte i årevis uden ordnede forhold. De er samtidig mere udsatte for ledighed end nogen anden arbejdsgruppe.

- Det viser netop, at folk, der har atypiske arbejdsforhold, netop har behov for beskyttelse. Derfor er det nu på tide, at vi kommer til at diskutere de forhold, og at Kommissionen får vedtaget sit oplæg, siger Maria-Helena André.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.