Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

01.12.06 Høringsrunde om arbejdsret

05. Jan. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Europa-Kommissionen har stillet de 25 medlemslande en lang række spørgsmål om, hvordan det fremtidige arbejdsmarked kan indrettes så man får det rigtige snit mellem fleksibilitet og tryghed i ansættelsen. Det er spørgsmålet om lovgivning og retsregler omkring ansættelsesforhold kan blive bedre på et arbejdsmarked, der veksler mellem fast ansatte og mange mennesker i kortvarige, usikre og delvist uregulerede jobs.

Også andre end medlemslandene kan deltage i høringsrunden. Faktisk kan alle interesserede sende bidrag inden den 31. marts 2007.

Oplægget til høring om de vigtige arbejdsmarkedsspørgsmål findes i en grønbog, som EU-kommissionen fremlagde den 22. november 2006 . Den drejer sig om Modernisering af arbejdsretten med henblik på tackling af det 21. århundredes udfordringer.

  • Grønbogen fokuserer især på, hvilken rolle arbejdsmarkedsreglerne ville kunne spille i forbindelse med at fremme en ”flexicurity-dagsorden.”
  • Grønbogen rejser 14 konkrete spørgsmål til, hvordan EU-landene kan modernisere deres arbejdsmarkeder.
  • Kommissionen planlægger at følge op på grønbogen med en Meddelelse om ”flexicurity” i juni 2007.
  • Meddelelsen vil fremkomme efter at Kommissionen i juni 2007 har holdt en større konference om emnet på basis af de forventede mange høringssvar.
  • Kommissionen kan, som i denne sag, desuden vælge at fremsætte en Meddelelse (Communication). En Meddelelse er rettet til Ministerråd og Parlament – eller til Medlemslandene - og er en beskrivelse af Kommissionens hensigter elller planer på et konkret område.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.