Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.06.07 Krav om ansættelseskontrakter

19. Jun. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa-Parlamentet gør klar til at stemme om en betænkning om det fremtidige arbejdsmarked på sin samling i Strasbourg i juli.

Med 40 stemmer for, en imod og fem, der undlod at stemme, vedtog parlamentets beskæftigelsesudvalg mandag sin betænkning om EU-kommissionens omdiskuterede grønbog om arbejdsret.


Initiativ-betænkning

Der er tale om en såkaldt initiativ-betænkning, der ikke er knyttet til lovgivningsarbejde, men til ”grønbogs-debatten”. Alligevel afspejler betænkningen nogle hovedlinjer for et mere fleksibelt arbejdsmarked, der samtidig har et socialt sikkerhedsnet.

Det danske medlem af beskæftigelsesudvalget, Ole Christensen (S) hæfter sig ved, at udvalget påpeger, at Kommissionens og grønbogens udgangspunkt var forkert.

 - Vi har ikke et arbejdsmarked, hvor folk med stor tryghed i ansættelsen gennem deres tryghedsordninger er med til at gøre det svært for arbejdsløse at komme ind. Det er kunstigt og forkert at se sikkerhed i ansættelsen som en hindring for at få folk i arbejde, siger Ole Christensen, der fik vedtaget en række ændringsforslag til en meget liberal rapport, der havde den polske kristelige demokrat Jacek Protasiewicz som forfatter.

Betænkningen lægger nu vægt på den faste ansættelse med den tidsubegrænsede kontrakt som det normale. Men når lønmodtageren bevæger sig gennem eventuelle tidsbegrænsede ansættelsesforhold eller bruger tid på efteruddannelse, bør der være en vis indkomststøtte.

Betænkningen indeholder også en klar opfordring til medlemslandene om at fjerne alle hindringer for arbejdskraftens frie bevægelighed mellem medlemsstaterne.

Betænkningen beskæftiger sig også med det aktuelle tema om bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv. Både lønmodtagere og arbejdsgivere opfordres til en fleksibilitet, der både giver lønmodtageren balance i tilværelsen og virksomheden konkurrencedygtighed.

Og så lægger den vægt på, at man her og der fjerner noget af det papirarbejde eller andre bindinger, der nogle gange får en arbejdsgiver – især små og mellemstore virksomheder – til at afstå fra nyansættelser.

Landsorganisationen i Danmark har været med til at sætte en række fingeraftryk på arbejdet med betænkningen. Eksempelvis taler den om en udbygning af den sociale dialog på europæisk plan, og den medtager også LO-ønsket om en europæisk konfliktløser til at tage sig af problemer, der opstår i tilknytning til aftaler opnået gennem den sociale dialog..

Groft sagt er der i Parlamentets beskæftigelsesudvalg en overrepræsentation af lønmodtagervenlige medlemmer, som ikke afspejles i parlamentets samlede sammensætning. Man kan derfor regne med, at der ved afstemningen i plenarsalen vil komme forslag, der trækker betænkningen tilbage i retning af den polske ordførers ønsker.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.