Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

28.03.07 Ny EU-debat om Flexicurity

28. Mar. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Udvalget om beskæftigelse og sociale anliggender i Europa-Parlamentet gennemførte onsdag den 21. marts en såkaldt mini-høring, der skulle skaffe udvalgets medlemmer det første overblik i debatten om flexicurity.Parlamentet skal udtale sig som et bidrag til Kommissionens grønbog om arbejdsret.

Både en tidligere høring i Folketinget og EU-Parlamentets minihøring om grønbogen havde hele vægten på flexicurity. Men der er formelt tale om to spor. For det første grønbogen som et oplæg til mulige ændringer af regler. For det andet flexicurity – med de forslag til arbejdsretlige ændringer, som flexicurity kunne forudsætte. Det er muligt, at de to spor løber sammen på et senere tidspunkt i år.

Foreløbig er det uklart, om Kommissionen på basis af høringssvar om grønbogen vil komme med forslag til ændring af europæiske retsregler eller opfordringer til medlemslandene om ændringer. Sikkert er det, at Kommissionen midt i 2007 vil udsende en Meddelelse om Flexicurity, der skal danne grundlag for en eller anden vedtagelse i Ministerrådet sidst på året.

Der bliver ikke tale om lovgivning, men retningslinjer eller anbefalinger til de 27 medlemslande.

I Europa-Parlamentet er Jacek Protasiewicz (Polsk medlem af den kristeligt-demokratiske-konservative gruppe) beskæftigelsesudvalgets rapportør med den danske socialdemokrat Ole Christensen som skyggerapportør.

Meget kort sagt er hovedspørgsmålet, om der i 27 EU lande kan/skal gennemføres ændringer i reglerne for ansættelseskontrakter og lønmodtagernes sociale sikring.

Debatten blev igangsat af EU-kommissionen, der 22. november 2006 udsendte sin grønbog om ”Modernisering af arbejdsretten med henblik på tackling af det 21. århundredes udfordringer”.

Grønbogen spørger nærmest retorisk, om de europæiske ”arbejdsgivere i opgangstider afholder sig fra at ansætte folk, hvis ansættelsesvilkårene er alt for beskyttende”.

 

Flexicurity kan defineres som en politisk strategi, der tilsigtet at skærpe fleksibiliteten i arbejdsmarkedets ansættelsesformer samtidig med, at man skærper den beskæftigelsesmæssige og sociale sikkerhed EU-parlamentets første opklarende drøftelse ligger i umiddelbar forlængelse af høringen i Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget i Folketinget den 14. marts 2007. Links til de forskellige indlæg i Folketingets høring vil om kort tid fremkomme her.


 

Det videre arbejde:

 • EU-kommissionen sendte grønbogen til høring i alle 27 lande med en høringsfrist frem til udgangen af marts 2007. Kommissionen stillede 14 spørgsmål.
 • De mange hundrede høringssvar, også fra en række danske organisationer inklusive LO og FTF, bearbejdes i øjeblikket af Kommissionen, og de vil inden længe blive lagt ud på nettet.
 • 20. april holdes en stakeholder-konference om flexicurity i Bruxelles. Nævnes af Spidla i tale 15. februar, men nævntes ikke i parlamentshøringen.
 • Høringssvarene vil indgå i en konference om arbejdsret, som Kommissionen indkalder til i juni 2007.
 • I juli 2007 vil EU-Parlamentet efter oplæg fra Udvalget om beskæftigelse og sociale anliggender vedtage en såkaldt initiativudtalelse.
 • Herefter vil EU-kommissionen udsende en såkaldt Meddelelse fra Kommissionen, der vil beskrive debatten og muligvis indeholde anbefalinger til det lovgivningsarbejde, der hovedsageligt vil være medlemslandenes ansvar, selv om Kommissionen givetvis ønsker nogle fælleseuropæiske initiativer.
 • Ved udgangen af 2007 forventes Ministerrådet at vedtage et sæt anbefalinger. Det er ikke klart, hvilken status et rådspapir vil få, men antageligt en rådserklæring, der opfordrer alle til flexicurity ved eventuel gennemførelse af nationale lovændringer.

EU-kommissær Vladimir Spidla fra Tjekkiet, der som sine arbejdsområder har: ”Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Ligestilling” fremhævede i parlamentet en undersøgelse fra Kommissionen, der viser, at folks forventningerne på arbejdsmarkedet er meget anderledes en tidligere.  Der er ikke mange, der i dag tror på den eneste ene, arbejdspladsen, man går ind på som ung og forlader igen ved pensionsalderen. 76 procent forestiller sig ikke den livslange ansættelse, og 72 procent mener, at arbejdskontrakterne skal være mere fleksible.

Grønbogen er en analyse af dele af den individuelle arbejdsret. Som begrundelse for, at den kollektive arbejdsret ikke var med sagde Spidla alene, at det ville have gjort tingene for kompliceret – for vanskeligt at inddække begge områder!

Hans indlæg lå meget tæt på den tale, hans holdt i Luxembourg den 15. februar 2007. På tysk. Se hele talen her.

Hovedpunkterne i Kommissærens budskab er, som de kan aflæses i hans første korte indlæg, i hans besvarelse af spørgsmål og i hans tale 15. februar

 • Forskellen mellem insidere og outsidere på arbejdsmarkedet bliver større og større.
 • Vi skal for det første skabe større fleksibilitet – og for det andet sørge for, at der tilbydes en ny form for socialsikring, der følger nye fleksible ansættelsesformer. Der skal være samtidighed i handlingen.
 • Vi skal ikke bygge mure men broer, som kan bruges til den smidige overgang mellem den enkelte arbejdsplads og forskellige kontraktformer. Vi skal kun ændre, hvis vi kan bygge bro.
 • Ingen må lukkes ude fra den efteruddannelse, der opkvalificerer.
 • Nye regler skal udarbejdes i tær med arbejdsmarkedets parter og medlemslandene.
 • Der skal kun nye regler, hvis en fælles aktion kan give merværdi.
 • Kommissionen vil gerne stå for at støtte kollektive overenskomster – kollektive overenskomster er en betydelig bestanddel af flexicurity.
 • Hvis grønbogen og den videre debat har en målsætning, så er det at skabe et inklusivt arbejdsmarked, hvor markedet skaber flere og bedre jobs.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.