Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.07.07 Tættere på at løse faglige konflikter i EU

16. Jul. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen
Europa-Parlamentet opfordrer EU-kommissionen til at arbejde på et system, der løser konflikter om europæiske aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. I en ny udtalelse om en modernisering af arbejdsretten hedder det, at et sådant system kan udvikle sig til et effektivt og fleksibelt redskab, der kan fremme fastsættelsen af mere hensigtsmæssige regler på europæisk plan.

Socialdemokraternes Ole Christensen ser parlamentets betænkning som et godt skridt på vejen mod et bedre reguleret europæisk arbejdsmarked og ser især positivt på afsnittet om et system for konfliktløsning.

- Jeg er faktisk overrasket over, at vi fik det punkt med uden de store problemer. Tidligere var der stor modstand mod det. Men nu er jeg sikker på, at EU-kommissionen vil kikke nærmere på det og arbejde videre på tankerne, siger Ole Christensen.

Venstres Anne E. Jensen finder også, at det er fornuftigt at finde frem til et system, der løser kommende problemer om aftalerne.

- Tidligere syntes jeg, det var noget mærkeligt noget. Men nu kan jeg godt se, at der er fornuft i det, siger Anne E. Jensen.

Hun understreger, at det for hende er afgørende, at det bliver noget, arbejdsmarkedets parter udvikler og ser helst ikke, at der bliver lovgivet om et sådant system.

- Men faktisk har Dublin-instituttet for arbejds- og levevilkår allerede lavet et forarbejde med undersøgelser af systemerne i de forskellige lande. Så også her er der noget at gå ud fra, siger Anne E. Jensen.

Parlamentets betænkning er en af dem, der har været store politiske slagsmål om. Betænkningen er parlamentets svar på en grønbog om arbejdsretten, som EU-kommissionen er spillet ud med. Parlamentet valgte polakken Jacek Protasiewicz som ordfører, og han kom i første omgang med et yderst liberalt oplæg, som skabte røre i den socialistiske gruppe og den øvrige venstrefløj i parlamentet.

Men også i liberale kredse skabte betænkningen diskussioner, og Ole Christensen fik som skyggeordfører samlet et betydeligt antal medlemmer for alternative forslag og skabt kompromiser med Protasiewicz.

- Og nu synes jeg faktisk, at der er kommet et rigtig godt resultat ud af arbejdet, siger Ole Christensen.

Anne E. Jensen er også tilfreds, men påpeger samtidig, at betænkningen har mange kompromiser, og at de gør, at den i nogle tilfælde er selvmodsigende. Den åbner og lukker for et fleksibelt arbejdsmarked på samme tid.

Betænkningen lægger op til mere fleksible ansættelser, men vil samtidig sikre dem, der ikke har faste arbejdsforhold. Betænkningen hylder også overenskomster og siger, at kollektive aftaler i en række lande bidrager til, at arbejdsmarkederne fungerer fleksibelt.

Ole Christensen understreger, at betænkningen netop lægger op til en social dialog mellem parterne og et ordentligt, velfungerende arbejdsmarked, hvor parterne deltager aktivt.

Anne E. Jensen finder dog, at der stadig lægges for meget vægt på sikring af dem, der er i arbejde og ikke dem, der står udenfor.

- Det er jo et kæmpe problem i for eksempel Frankrig at unge ikke kommer ind på arbejdsmarkedet. De stive ansættelser er med til at holde dem ude, og det er synd, siger Anne E. Jensen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.