Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

24.11.11 En række EU-lande bryder EU’s samarbejdsarbejdsregler

24. Nov. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

En række lande bryder efter EU-Kommissionens opfattelse EU’s arbejdsregler i en sådan grad, at Kommissionen går til EU-Domstolen for at få landene dømt. Overtrædelserne af arbejdsregler fylder pænt på månedens liste over sager, der får retlige efterspil.

Den hollandske fagbevægelse klagede allerede i 2008 over, at virksomheder brød regler for medarbejderindflydelse i virksomheders ledelser, når firmaer blev sluttet sammen med udenlandske. I flere tilfælde fik ansatte i den ny, sammensluttede virksomhed plads i ledelsen, som de skal have efter hollandske regler, mens ansatte i afdelinger i andre lande ikke fik det. I reglerne hedder det, at de ansatte i de andre lande har samme ret som gælder i det land, hvor selskabet er registreret.

Kommissionen finder, at Holland ikke har omsat direktivet om virksomhedssammenslutninger korrekt ved at udelukke ansatte fra retten til at have medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, hvis de ikke havde det før sammenlægningen.

En række brud på regler for europæiske samarbejdsudvalg

Reglerne for europæiske samarbejdsudvalg bliver brudt i en række lande og fører nu til nye sager, hvor Grækenland, Italien, Luxembourg og Holland i første omgang får en kraftig henstilling om at få omsat reglerne korrekt. Allerede i juli fik 17 lande henstillinger. Otte lande har fulgt henstillingerne, og fem lande er tæt på at få sagerne afsluttet, efter direktivet om europæiske samarbejdsudvalg er tæt på at blive indført i national lovgivning.

En ændring af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg trådte i kraft i juni. Det tilpasser det tidligere direktiv til den mere globale verden, så medarbejderne får bedre muligheder for at blive hørt og informeret om de forhold og ændringer af forhold i virksomhederne, som berører dem.

Ændringen lægger også op til at tilskynde til, at der bliver oprettet europæiske samarbejdsudvalg, og hvor man tidligere talte om, at der kun var 600-700 samarbejdsudvalg mod knap 2000 mulige, er man ifølge Kommissionen i dag oppe på 990 udsalg i virksomheder, der tilsammen har 15 millioner ansatte. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.