Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

13.03.09 Lønmodtagernes rettigheder med i nyt europæisk selskab

13. Mar. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa-Parlamentet forbedrede lønmodtagernes rettigheder i et forslag om regler for nye europæiske private selskaber. På samlingen i Strasbourg stemte et overvældende flertal for at stramme bestemmelser om medarbejdernes ret til medbestemmelse.

Den europæiske fagbevægelse EFS er tilfreds med parlamentets betænkning, som vicegeneralsekretær Reiner Hoffmann finder langt bedre end EU-kommissionens forslag.

- Forslaget for Europa-Parlamentet har et klart sigte imod, at lønmodtagernes rettigheder bliver undermineret, siger Reiner Hoffmann.

Socialdemokraternes Ole Christensen mener imidlertid ikke, at parlamentet gik langt nok.

- Vi finder, at man ikke går langt nok i forhold til de danske samarbejdsudvalg. Der er ikke sikkerhed nok for, at de regler kan fortsatte, hvis selskabet registrerer sig i et andet land, siger Ole Christensen.

EU har i flere år arbejdet med forslag til at styrke de små og mellemstore virksomheder, SMV. Den særlige statut for et europæisk privat selskab er et led i det arbejde. Meningen er, at det skal være muligt at drive et selskab på samme måde i de forskellige EU-lande. Vil et SMV oprette et selskab i et andet land, bliver der nu muligt at drive selskabet på samme måde som tidligere.

Fagbevægelsen frygtede, at regler for medbestemmelse derved kunne omgås. Et flertal i Europa-Parlamentet havde samme opfattelse og vedtog, at selskabet ikke må bruges netop til at omgå regler for medbestemmelse. Det hedder, at hvis hjemlandets lovgivning indeholder bestemmelser om medbestemmelsesret, bør hele SPE-selskabets arbejdsstyrke have ret til at vælge, udpege, anbefale eller modsætte sig udpegelsen af et antal medlemmer af SPE-selskabets administrations- eller tilsynsmyndighed.

Parlamentet finder, at der skal indføres passende garantier, så store virksomheder ikke kan anvende statutten for SPE-selskabet med henblik på at omgå eksisterende forpligtelser i henhold til den nationale lovgivning og EU-lovgivningen.

Ole Christensen finder, at man har gjort reglerne meget komplicerede, og at der i dag er udmærkede regler for det europæiske selskab, man kunne have skelet mere til.

 

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.