Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

10.09.08 Arbejdsgivere bruger faglige i støtte for samarbejdsudvalg

10. Sep. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

En række europæiske store virksomheder støtter de europæiske samarbejdsudvalg, ESU, og lægger op til et yderligere samarbejde i de kommende år. Selv om EU-reglerne fra 1994 først ventes at blive ændret til næste år, så har en række virksomheder allerede strammet op i deres egne regler, og i flere tilfælde er det sket i et samarbejde med fagbevægelsen.

På de tyske arbejdsgiveres konference i Bruxelles om ESU’erne (se øvrige artikler) sagde en række erhvervsledere, at de var for dialogen i samarbejdsudvalgene. De mente ikke, at der var behov for at ændre EU-reglerne, men ønskede selv at tilpasse deres egne regler, så udvalgenes indretning passede til den enkelte virksomhed. Derfor så de også hellere, at de europæiske parter på arbejdsmarkedet selv forhandlede om ændringer, end der kom nye politiske forslag fra EU-kommissionen.

Sigfried Russwurm, der både er medlem af de tyske arbejdsgivere BDA’s og Siemens ledelse og leder af Siemens arbejds- og socialafdeling, understregede, at parternes indflydelse var afgørende, og at det forsat burde være parterne, der havde det afgørende ord, når nye aftaler på virksomheder blev vedtaget. Arbejdsgiverne ville her acceptere, at også eksperter fra de faglige organisationer blev inddraget.

Direktør for Metro-koncernens internationale personaleafdeling, Rouben Halajan, gik videre i støtten for samarbejdet med de faglige organisationer. Metro havde kontakt med den europæiske faglige brancheorganisation UNI for at få den med i arbejdet med at udbygge samarbejdet ikke mindst i de nye lande. Efter Metro’s regler for ESU’erne havde de 32 medlemmer, men kun 21 lønmodtagere deltog. Flere lande sendte ikke deltagere. Rumænien kunne sende to, men var ikke intereseeret.

- UNI er inddraget i arbejdet med at få interesse om samarbejdet, sagde Rouben Halajan.

Også lederen af Tyske Banks overenskomstafdeling, Michael Stein, mente, at samarbejdet med faglige organisationer kunne bruges aktivt. Deutsche Bank havde både et samarbejde med den europæiske brancheorganisation, der bidrog med ekspertise til samarbejdsudvalget, og den tyske faglige organisation VERDI.

Michael Stein mente, at samarbejdet kunne bruges blandt andet i de store omlægninger, der sker i finansverdenen, og at det var godt med folk udefra også.

- Det kan være en fordel. Det er godt med eksperterfaring, sagde Michael Stein.


Udvikle medarbejderne

Philips-koncernen var den af de deltagende virksomheder, der havde det mest udbyggede europæiske samarbejdsudvalg. Reglerne for udvalgets arbejde var strammet både i 2001 og 2006, og der var nu to samlinger om år og to dage til uddannelser. Desuden var der en styrekomite, der havde fem medlemmer og som mødtes 3-4 gange om året og i særlige situationer til ekstra møder.

Udvalget behandlede omlægninger og i en tid, hvor Philips-koncernen lægger meget arbejde ud i nye lande, så man også på andre muligheder end at lukke de afdelinger, der var i klemme.

Direktøren for Philips internationale personaleafdeling, Peter Wiesenekker, sagde, at samarbejdsudvalgene i det hele taget blev brugt aktivt. Også til at skabe sikkerhed for de ansatte, så de gennem ordninger med uddannelse fik nye kompetencer og kunne bevæge sig rundt og udad i koncernen.

- Vi skal pege på og udvikle mulighederne i virksomhederne, sagde Peter Wiesenekker.

Fælles for arbejdsgivernes synspunkter var, at samarbejdet var dyrt, men at det var pengene værd. Erhvervslederne mente også, at lovgivning var unødvendig, og at de første mange frivillige aftaler, før EU-reglerne trådte i kraft, beviste det.

Vicegeneralsekretær i den Europæiske Faglige Sammenslutning, Reiner Hoffmann, pegede imidlertid på, at aftalerne først blev indgået, da fristen for de frivillige aftaler nærmede sig, og at der først for alvor kom gang i ESU’erne, da bordet fangede med EU-reglerne.

Der er i dag omkring 850 samarbejdsaftaler. Arbejdsgiverne er nu enige med EFS i, at de sammen forsøger at få dem udbredt, så der bliver aftaler i langt flere de kommende år.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.