Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

09.09.08 Advarer socialister mod at sabotere parters ESU-aftale

09. Sep. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Udsæt valgkampen til Europa-Parlamentet til næste år. Lad være med at bruge de europæiske samarbejdsudvalg til at indlede et politisk slag mod liberale kræfter, men accepter det kompromis, som arbejdsmarkedets parter har indgået om europæiske samarbejdsudvalg, ESU.

Så klart lød advarslerne til socialisterne i Europa-Parlamentet, da den britiske konservative Philip Bushill-Matthews talte på en konference om europæiske samarbejdsudvalg, ESU, som de tyske arbejdsgivere BDA holdt i dag i Bruxelles sammen med BusinessEurope og de franske arbejdsgivere MEDEF. Bushill-Matthews er udpeget til ordfører for parlamentets beskæftigelses- og sociale udvalg og dermed skriver oplæg til parlamentets betænkning.

Philip Bushill-Matthews erklærede sig som tilhænger af europæiske samarbejdsudvalg. Men som gammel erhvervsmand mente han ikke, at det var et område, som politikerne skulle tage sig af. Derfor var han imod, at EU-kommissionen den 2. juli spillede ud med et forslag til ændringer af de nuværende regler.

- Jeg ønsker ikke lovgivning om det. Og slet ikke europæisk lovgivning. Det vil i højere grad være barrierer end en bro mellem interesserne, sagde Philip Bushill-Matthews.

Derfor var han tilfreds med, at parterne på det europæiske arbejdsmarked var enige om væsentlige ændringer og mente, at det nu var Europa-Parlamentets opgave at støtte de ændringer, så der hurtigt kunne vedtages nye regler. Han frygtede imidlertid, at socialisterne og venstrefløjen i parlamentet brugte ESU-sagen i den politiske kamp frem til næste sommers valg til Europa-Parlamentet og i den kamp ville vise, at det var socialisterne, der var sociale.

Debatten i Europa-Parlamentet om den sociale dagsorden viste efter Bushill-Matthews opfattelse, at formanden for den socialistiske gruppe, tyskeren Martin Schulz tordnede da mod den kristelige-konservative gruppe (se fagligt.eu), og en række socialister ønskede at stramme bestemmelser i direktivet, så det gik langt videre med information og høring og sanktioner over for arbejdsgivere, der ikke fulgte reglerne.

- Socialisterne spiller på en uenighed. De ønsker at vise, at de er de eneste, der er sociale. Men jeg advarer mod det. Vi skal ikke tale, men levere, sagde Bushill-Matthews.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.