Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

14.04.08 Arbejdsgivere til Spidla: Drop udspil om ESU

14. Apr. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De europæiske arbejdsgivere beder EU-kommissionen om at droppe ideen om et politisk udspil om europæiske samarbejdsudvalg. I et fælles brev til EU-kommissær Vladimír Špidla hedder det, at Kommissionen bør gøre sit bedste for at få en løsning, som parterne på det europæiske arbejdsmarked forhandler.

Den europæiske fagbevægelse EFS afviste fredag at indlede forhandlinger med arbejdsgiverne og mente i stedet, at EU-kommissionen hurtigt burde komme med sit udspil. Ifølge traktaten har parterne mulighed for at forhandle, men gør de ikke det, kan Kommissionen spille ud med et politisk forslag.

Som beskrevet i sidste uge så fandt EFS, at arbejdsgiverne ikke på forhånd var gået ind på de krav, som EFS stillede både til dele af indholdet i ændringerne af direktivet og tidsplanen for forhandlingerne. EFS ønskede hurtige forhandlinger, så Kommissionen kunne komme med sit forslag inden sommer, hvis parterne ikke blev enige.

Arbejdsgiverne i BusinessEurope, SME’ernes UEAPME og de offentlige arbejdsgiveres CEEP skriver til kommissær Spidla, at de var parate til at forhandle allerede den 22. april, men ventede på EFS’s beslutning.

I brevet hedder det:

- Vi beder Dem om at gøre Deres bedste for at få en løsning gennem den sociale dialog om europæiske samarbejdsudvalg og beder dem i mellemtiden om ikke at starte Deres egen lovgivningsproces.

Kommissionen har tidligere givet udtryk for, at den ville komme med et udspil, hvis parterne ikke indledte forhandlinger. Fredag hed det imidlertid, at man nu vil overveje situationen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.