Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

11.02.10 EU-Domstolen giver vide rammer for parters aftaler

11. Feb. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landene har vide rammer til at lade arbejdsmarkedets parter omsætte EU-direktiver. Og parterne har vide rammer til at gå videre med beskyttelse af lønmodtagere, når de indgår aftaler, der følger af EU-regler. Men et EU-direktiv om information og høring giver ikke i sig selv end bedre beskyttelse af medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalg, fremgår det af en afgørelse i en dansk sag ved EU-Domstolen.

Det er Vestre Landsret, der har bedt EU-Domstolen fortolke direktivet, efter ingeniør Bertram Holst blev fyret fra virksomheden Babcock & Wilcox Vølund, BWV. Bertram Holst mente, at han var berettiget til en særlig godtgørelse, da han sammen med en række kolleger blev fyret, selv om han var medarbejderrepræsentant i samarbejdsudvalget.

Vestre Landsret spurgte, om direktivet var korrekt omsat i Danmark gennem den særlige samarbejdsaftale mellem LO og DA. Aftalen betyder, at grupper af arbejdstagere, der ikke er direkte omfattet af en kollektiv overenskomst gennem en faglig organisation, alligevel kan være omfattet af den kollektive aftale. Landsretten ønskede også afklaret, om direktivet er korrekt omsat, når samarbejdsaftalen ikke giver en særlig beskyttelse mod afskedigelser for særlige grupper af ansatte.

Dommerne ved EU-Domstolen lægger vægt på, at EU-landene kan overlade det til arbejdsmarkedets parter på et passende niveau ”frit og på et hvilket som helst tidspunkt ved aftale at fastlægge de nærmere bestemmelser om information og høring af arbejdstagerne.” Det betyder, at aftalerne kan have bestemmelser, der er forskellige fra det, der står i direktivet. Landene skal blot sikre, at arbejdstagerrepræsentanter i udvalgene har en sådan beskyttelse, at de kan udføre deres opgaver på en ordentlig måde.

Direktivet om information og høring blev i første omgang gennemført ved en lov, men på en sådan måde, at den ikke gjaldt, hvor der i stedet var gennemført kollektive aftaler. Aftalerne skulle kun som minimum følge direktivets regler for information og høring.

Samarbejdsaftalen mellem LO og DA blev samtidig ændret, så andre grupper end medlemmer af LO-forbund kunne få plads i samarbejdsudvalgene. Dommerne ved EU-Domstolen hæfter sig ved, at der netop her er tænkt på grupper, der ikke er dækket af overenskomster som for eksempel ingeniører, hvis organisation ikke indgår overenskomster.

EU-Domstolen peger på, at det tidligere er slået fast, at lønmodtagere, der ikke er medlem af en faglig organisation, godt kan være beskyttet af kollektive aftaler i den virksomhed, han eller hun arbejder i. Det gælder også for direktivet om information og høring.

Dommerne fortolker også den beskyttelse af arbejdstagerrepræsentanter, direktivet giver. De når frem til, at arbejdstagerrepræsentanterne er sikret nogen særlig beskyttelse. Igen anerkender domstolen dog, at parterne kan gå videre. Det hedder, at ”…arbejdsmarkedets parter (har) en bred skønsmargin til at fastsætte de fornødne beskyttelsesforanstaltninger og garantier for arbejdstagerrepræsentanterne.”

Det hedder dog samtidig, at arbejdsmarkedets parter ikke må forringe beskyttelsen i forhold til den beskyttelse, der ellers gælder generelt. Til dem hører blandt andet, at repræsentanterne ikke må fyres, fordi de udfører deres opgaver som medlemmer af udvalgene. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.